S:1

Karanlık kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

Karanlık kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır? sorunun cevabı "Karanlıkta göz gözü görmüyordu." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
​Aşağıdakilerden hangisi daha hafiftir? Babür Şahın yazdığı Babürname, - - - - türünün edebiyatımızdaki ilk örneğidir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilmelidir? Herhangi bir ulaşım aracının içinde seyahat eden kişiye ne denir? Aşağıdakilerden hangisi solunum yollarının sağlığını olumlu etkiler? Aşağıdaki ayetlerden hangisinin verdiği mesaj diğerlerinden farklıdır? 14,15,26,37,82,90 sayıların kaç tanesi çift sayıdır? Peygamberlerin sıfatlarıyla ilgili aşağıdaki eş- leştirmelerden hangisi yanlıştır? Türkiye İnsan Hakları Kurumu kaç yılında kurulmuştur? Aşağıdakilerden hangisi kendimize karşı sorumluluklarımızdan değildir. Aşağıdakilerden hangisi güzel davranışlarımızdan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi yazılı kurallardandır? Ali Kemal ile Oğuzhanın boyları toplamı 332 cmdir. Ali Kemalin boyu 174 cm ise Oğuzhanın boyu kaç cmdir? Köydeki bahçemizde 58 elma ağacı, elma ağacından 15 eksik armut ağacı, armut ağacından 10 eksik erik ağacı vardır. Bahçedeki ağaçların toplamı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hayal ürünü olan bir durum yoktur? 1. Nice güzellere bağlandım kaldım2. Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum3. Her türlü isteğim topraktan aldım4. Benim sadık yârim kara topraktırYukarıda numaralanmış dizelerin hangisinde çekimli fiil kullanılmamıştır? İnnâ âtaynâ kel kevser. Fesalli ............................venhar. İnne..................... hüvel ebterYukarıda Kevser Suresi verilmiştir. Boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi bütün maddeler için ortak bir özelliktir? Beş tam yüzde iki okunuşu verilen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.1. ( ) Allah (c.c.), her topluma bir peygamber göndermiştir.2. ( ) Kuranda 30 peygamber adı geçmektedir.3. ( ) Peygamberler dışında bazı insanlar da mucize gerçekleştirebilir.4. ( ) Allah (c.c.), Hz. Âdeme (a.s.) İncili göndermiştir.5. ( ) Kuran-ı Kerim Allahın (c.c.) gönderdiği son ilahi kitaptır. Zeynep hastalandığı için günde iki defa 20 mililitrelik kaşıkla şurup içmektedir. Buna göre Zeynep bir haftada ne kadar şurup içer? Hızlı nüfus artışı,I. Doğal kaynakların hızla tüketilmesineII. Biyoçeşitliliğin azalmasınaIII. Tür içi çeşitliliğinin artmasınaverilenlerden hangileri neden olabilir? 5 + (-16 ) : 4 + 4 =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? Kalem, kağıt, çivi, yağ gibi üretim mallarının sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisidir? Cemil 16 yaşındadır.Babası cemil in yaşının 3 katından 4 eksik yaşta olduğuna göre Cemil ile babasının yaşları toplamı kaçtır? Bilimsel bilgide özne ile nesne arasındaki bağ aşağıdakilerden hangisiyle kurulur? I - - - - a great film last weekend. Emeviler, mimari süslemede, aşağıdaki kültürlerin hangisinden etkilenmişlerdir? 200 sayısının 1/2' si kaçtır? I. SağlıkII. TarımIII. ÇevreVerilenlerden hangileri biyoteknolojinin çalışma alanlarındandır? Bir aracın gideceği yere olan uzak ığının (y km) harekete başladığı andan itibaren geçen zamana (x saat) bağlı değişimini veren doğrusal fonksiyon y = 540 - 60x olarak verilmiştir.Buna göre bu araç saat 10.00da yola çıkarsa saat kaçta gideceği yere ulaşır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi hem büyük hem de küçük ünlü uyumuna uymaz? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sonuna ünlü bir harf getirilirse hece düşmesi olur? Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüsbölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı,nefes almada güçlük ve öksürük belirtilerigörülür? Aşağıdaki durumların hangisinde büyük harf kullanılması gerekmez? Her biri günde 15 litre süt veren 20 inekten elde edilen sütleri doldurmak için 25 litrelik kaç tane kap gerekir? Aşağıdaki ondalık kesir ve okunuşları eşleşmelerinden hangisi yanlıştır? You should take an umbrella ......................... Tavaf ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 8 dm²=..................m² ise boşluğa hangisi gelmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir