S:1

Hangi seçenekteki organellerin hepsi hem fare hem de yaprak hücrelerinde ortak bulunur?

Hangi seçenekteki organellerin hepsi hem fare hem de yaprak hücrelerinde ortak bulunur? sorunun cevabı "Ribozom - Mitokondri - Koful " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
• Pozitivizm düşüncesini sistemli bir felsefe hâline getirmiştir.• Felsefenin deneysel bilimleri örnek alması gerektiğini öne sürer.• Ona göre felsefenin amacı, olgular arasındaki değişmez ilişkileri bulmaktır.• İnsan düşüncesinin teolojik evre, metafizik evre ve pozitif evre olmak üzere üç evreden geçerek ilerlediğini açıkladığı üç hâl yasasını ortaya koyar.Yukarıda sözü edilen düşünür hangisidir? Brest-Litowsky Antlaşması ile Rusya Osmanlı Devletine,I-KarsII-ArdahanIII-BatumIV-KırımHangilerini geri vermiştir? Bir yarışta üçüncüyü geçtiğinizde, kaçıncı olursunuz? Aşağıdakilerden hangisi yapay çevredir? Celal, aynı büyüklükteki iki balondan birini iyice şişirip, diğerini şişirmeden ayrı ayrı hassas teraziye koyarak ölçüm yaptı.Celal bu deneyi hangi amaçla yapmıştır? Yalnız Allaha (c.c.) ait olan güzel isimlere .................................................... denir. Boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Aşağıda verilen olayların hangisinde sürtünme kuvveti en az etkilidir? Saatte 60 lira kazanan işçi 8 saatte kaç lira para kazanır? Aşağıdaki ülkelerden hangisi Osmanlı Devleti ile birlikte savaşmamıştır? Tarihte ilk kez parayı icat ederek ticarette takas usulüne son veren devlet aşağıdakilerden hangisidir? İlk Çağ Anadolu uygarlıklarıyla ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi Hititlere aittir? ".............................sınıfa girdim. ...........................sırama oturdum. .................defterimi çıkardım. ....................derse hazırlandım."Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygun olur? Osmanlı devleti Fransız İhtilalinin en çok hangi ilkesinden olumsuz etkilenmiştir? Namazın sonunda tahiyyat duasını okuyacak kadar oturmaya - - - - denir.Bu cümledeki boşluğa gelebilecek doğru kavram aşağıdakilerden hangisidir? Uzun kenarı 15cm kısa kenarı 9 cm olan dikdörtgenin alanı kaç cm2 ‘dir? ( ) Ses teknolojisi telefon ile başlamıştır.( ) Radyo, görüntü ve ses verir.( ) Video kameralar sayesinde ses ve görüntü kaydı yapılabilir.( ) Pikap, kasetlerin dinlendiği alettir.Verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazarsak, hangi seçenek doğru olur? Aşağıdaki içeceklerden hangisi dengeli beslenmemizi olumsuz etkiler? Tanzimat gazeteciliği için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Felsefenin başlangıcıyla ilgili birçok yorum yapılmaktadır ama hiçbiri kesin değildir. Belki de kimse ne zaman başladığını hiçbir zaman bulamayacaktır. Kesin olan şudur ki; akılcı sorgulama ne zaman başladıysa felsefede o zaman başlamıştır.Felsefenin başlangıcıyla ilgili en doğru ifade hangi seçenekte verilmiştir? Türk tarihinde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi diğerlerinden sonra meydana gelmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir