S:1

Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan organellerden hangisinin görünüş, büyüklük ve sayısı farklılık gösterir?

Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan organellerden hangisinin görünüş, büyüklük ve sayısı farklılık gösterir? sorunun cevabı "Koful" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Psikodinamik kurama göre, aşağıdakilerden hangisi kişilik oluşumunu oluşturan ana etmenlerdendir? Bir ağaçta 16 tane kuş vardı. 7 tanesi uçtu. Ağaçta geriye kaç kuş kaldı? Trafik akışını kesmemek için taşıt yolunun üstünden geçirilen yola ................................................... denir. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra, Anadoluyu işgal eden aşağıdaki devletlerden hangisine karşı cephe açılmamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşul-sonuç anlamı vardır? Aşağıdakilerden hangisi açık oturum planında bulunmaz? Yeşim: I went shopping yesterday.Yeşim said that she had gone shopping - - - - . Kirletici maddelerin toprak, hava ve suya karışması ile ortaya çıkan duruma ne denir? Peygamber'imizi yanına alarak büyütmüştür. Saygon ve dürüst bir insandır. Peygamber'imizde sevgi ve şefkatini esirgememiştir. Yeğenini çok severdi. Anlatılan kişi kimdir? Otobüslerin ve minibüslerin yolcu alıp yolcu indirdikleri yere ne denir? Aşağıdakilerden hangisi estetik yargıların özelliklerinden değildir? Atatürk sosyal bilimlerin gelişmesi için çalışmalar yapmıştır.Aşağıdakilerden hangisi buna örnek olamaz? İyi bir devlet yönetiminin olması için yönetim kadrosunda bulunan bey, vezir, subaşı, uluğ hacip, kapugçı, yalavaç gibi her kademedeki görevli kişilerin nasıl olması ve ne gibi nitelikler taşıması gerektiği bu eserde belirtilir. Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen ifadelerden hangisi nitel gözleme aittir? Bir basamaklı en büyük sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi beşerî bir unsurdur? Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan örnekleme yöntemlerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi dış gezegen değildir? 147 000 ÷ 1000 işleminin sonucu kaçtır? A x 33 = 3432Yukarıda verilen çarpma işleminde A kaçtır? Peygamberimize ilk inen ayetler hangi surede yer almaktadır? Türkiye'de yazı dili olarak kullanılan ağız aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının nedenlerinden değildir? Karışımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hücrede büyüme, hareket ve sentez gibi tüm canlılık olaylarında kullanılan enerjiye ATP denir.Buna göre ATPnin molekül yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Ankara Kahramankazandaki taş ke- silen gelin efsanesini araştırmak için yöreye gittim. Yörenin ihtiyarlarıyla konuştum. Kayalık alanda video çekimi yapıp fotoğraf çektim. Bu ilginç olayı gazetede 3 yazı dizisi hâlinde yayımlamayı düşünüyorum.Bu araştırmacının yayımlayacağı yazı dizisinin türü aşağıdakilerden hangisi olur? Mustafa ve Sabri 140 000 lira sermaye ile bir şirket kurmuşlardır. Sermayenin % 60ını Sabri verdiğine göre Mustafa kaç lira vermiştir? Para biriktirmeye 5 lira ile başlayan Nurşen, sonraki her hafta kumbarasına 3 lira eklerse 13. hafta sonunda Nurşenin kumbarasında kaç lira olur? Aşagıdakilerden hangisi bilgisarı oluşturan temel parçalardan birisi değildir? Göz yaşı döken bir çocuk bir damlada 2 mililitre göz yaşı dökmektedir. Dakikada 70 damla göz yaşı döken bir çocuk 5 dakika ağlarsa kaç mililitre göz yaşı dökmüş olur? .... + 5 = 20Yukarıdaki toplama işleminde verilmeyen toplanan kaçtır? I. Tohum taslağı gelişerek tohumu oluşturur.II. Polen içindeki erkek üreme hücreleri yumurta- lıktaki dişi üreme hücrelerine ulaşır.III. Erkek organ başçığındaki polenler dişi organın tepeciğine taşınır.IV. Tohumun içinde bulunduğu yumurtalık gelişe- rek meyveyi oluşturur.V. Tohum taslağı içinde dişi ve erkek üreme hüc- releri birleşerek zigotu oluşturur.Bir bitki meyve oluştururken yukarıda verilen olaylar hangi sırayla gerçekleşir? Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşında uygulamak istediği hangi düşünce Müslüman Arapların İngiltere ile işbirliği yapması sonucunda önemini yitirmiştir? 6 bütün kaç yarım eder? I. İpekyolu hakimiyeti için Akhunlar ve Sasanilerle mücadele ettilerII. Türk kara ordusunun temelini attılarIII. Orhun Anıtlarını diktilerYukarıdakilerden hangileri Kök Türklere ait özellikler arasında yer alır? Tarihte bilinen ilk madenî parayı biz kullandık. diyen bir kişi aşağıdaki uygarlıkların hangi- sinde yaşamıştır? Brüt kütlesi 7 kg gelen bir kutu bisküvinin darası 850 g olduğuna göre bisküvinin net kütlesi kaç gdır? Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazı olarak değerlendirilemez? Cisimlerin hareketi sırasında yüzeyle temasını zorlaştıran etki ...................dir. tümcesini hangi seçenek tamamlar? Muavvizeteyn yani İki koruyucu olarak da isimlendirilen sureler hangileridir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir