S:1

Karadeliklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Karadeliklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Yoğunlukları yok denecek kadar azdır. " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Yolcu taşıma kapasiteleri 27 ve 45 kişi olan iki araçla dörder kez servis yapılıyor. İlk üç serviste araçlar tam doluyor. Son serviste büyük olan araçta, küçük araçtakinin iki katı kadar boş koltuk kalıyor.Taşınan toplam yolcu sayısı 276 olduğuna göre küçük olan araçla toplam kaç yolcu taşınmıştır? Peygamberlerin hayatlarının Kuran-ı Kerimde anlatılmasına ne ad verilir? Saatin yelkovanının hareket etmesi, hangi tür harekete örnektir? Uzay araştırmalarında kullanılan teleskoplarda aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? Şiir üzerinde düşündükçe, şirin ne olduğunu anladıkça, kendi dilimden başka dillerdeki şiirlerin bütün güzelliğini, bütün gücünü sezmeyeceğimi de fark ettim.Bu paragraf, aşağıdaki cümlelerden hangisi ile tamamlanamaz? Engelli arkadaşlarımız için okullarda tekerlekli arabalar için özel yol yapıldı. Yukarıdaki cümlede hangi konudan bahsedilmektedir? Aşağıdakilerden hangisi felsefenin işlevlerindendir? Aşağıdaki karışımlardan hangisi mıknatıs ile ayırma yöntemi ile ayırabiliriz? Bir dikdörtgende kenarların birleşim noktasına ........................ denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bir şairin, bir sanat adamının asıl değeri, herkesten başka olmasında, kimseye benzememesindedir, demek mi istiyorum? Şair, sanat adamı bana hiç benzemiyorsa, yalnız kendini söyleyip de beni söylemiyorsa ondan bana ne? Ben bir sanat eserinde kendi sevinçlerimi, kendi acılarımı görmeliyim ki ona ilgi gösterebileyim.Bu paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Defterimin boyu 24 santimetre, kitabımın boyu 42 santimetredir.Defterim, kitabımdan kaç santimetre kısadır? Erozyonu önlemek için ülkemizde bazı kuruluşlar çalışmaktadır.Aşağıdakilerden hangisi bu kuruluşlardan biridir? Aşağıdakilerden hangisinin hareketi yanlıştır? Aşağıdaki yerlerden hangisinin Osmanlı Devletinin eline geçmesiyle Osmanlılar, Avrupa Kıtasında ilk kez toprak sahibi olmuştur? Olanak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ihtimal anlamında kullanılmıştır? Osmanlı Devleti , 19.yüzyılda Batılı büyük devletlerle ittifak arayışı içine girmiş Fransa,Rusya,İngiltere ve daha sonrada Almanya ile geçici dostluklar kurmak zorunda kalmıştır. Osmanlı yönetiminin böyle bir siyaset izlemesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Boyu eninden 3 cm uzun olan bir dikdörtgenin çevresi 38 cmdir? Bu dik dörtgenin eni kaç santimetredir? -ler eki aşağıdaki cümlelerden hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır? Verilen cümlelerin hangisinde yüklem, ekeylemin geniş zamanının olumsuz biçimidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir noktalama işareti kullanılır? Aşağıdakilerden hangisi halifeliğin kaldırılmasının nedenlerinden biri değildir? • Allahın bir şeyi var etmesi için belli bir zamana ve hazırlığa ihtiyacı yoktur.• Evrende meydana gelen her şey Allahın bilgisi dahilinde, onun izni ve dilemesiyle oluşur.• Allah her şeyi yaratan ve yaşamasını sağlayandır. Yaşam da ölüm de Allahın emriyledir.• Her canlı ancak Allahın yarattığı rızıkla yaşamını sürdürmektedir.Verilen bilgiler aşağıdaki ayetlerle anlam yönünden eşleştirildiğinde hangi ayet dışarda kalır? Türkiyede 1933 yılında devletin ekonomideki etkinliğini artırmak için Sümerbank kurulmuş ve bu dönemde devletçilik yoluyla sanayileşme politikasına gidilmiştir. Bu durumun temel nedeniaşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Büşra geçen yıl 17 kilogramdı. Şimdi 24 kilogramdır. Büşra, bir yılda kaç kilogram almıştır? Harun Reşit ve oğulları Dönemi, aşağıdaki devletlerden hangisinin en parlak dönemi sayılır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı sözcükler kullanılmamıştır? Arda nın abisi sabah saat 08.00de kalkmış. 2 saat sonra işe gitmiş. Abisi işe saat kaçta gitmiş? 384 TL olan bir televizyonu 6 eşit taksitte aldım. Her taksidim kaç TL olur ? "Herhangi bir işteki eksiği, hileyi veya zararı ortaya çıkarmak." anlamında kullanılan deyim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? savaş sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak fiiline aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır? Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk ile ilgiliverilebilecek bir örnek değildir? Araç içine binildiğinde ilk yapılması gereken davranış aşağıdakilerden hangisidir? Günümüz Avrupa hukukunun temelini oluşturan 12 Levha Kanunları hangi uygarlığa aittir? Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa D, yanlışsa Y yazınız. (......) Güneşe direkt bakmak sakıncalı değildir. (......) Işık kirliliği doğal hayatı etkilemez. (......) Mum çok kullanışlı ve çok aydınlatıcı bir ışık kaynağıdır. (......) Altın, gümüş, demir gibi maddeler saf maddelerdir. 55000 - 2799 işleminin sonucu kaçtır? 4560:15=? Bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşım Meryem, benim gibi iyi yüzer. Cümlesinde karşılaştırma ifadesi hangisidir? I- Akıllı olmak II-Ergen olmak III-Müslüman olmak IV- Sağlıklı olmakYukarıda verilen özelliklerden hangileri namaz ibadetinin farz olması içinşarttır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir