S:1

Ayın ilk haritasını çıkaran ve Ayın bir bölümüne adı v erilen Türk-İslam bilim insanı kimdir?

Ayın ilk haritasını çıkaran ve Ayın bir bölümüne adı v erilen Türk-İslam bilim insanı kimdir? sorunun cevabı "Ali Kuşçu " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Cevap kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Aşağıdakilerden hangisi gelecek zaman ekidir? Aşağıdakilerden hangisi iletişimin özelliklerinden değildir? Kurnaz tilki, benekli tavuğumuzu yedi.Yukarıdaki cümlede varlıkları niteleyen sözcük çiftleri hangi seçenekte verilmiştir? Aşağıdaki maddelerden hangisi konulduğu kabın şeklini alır? Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşını hazırlayan sebeplerden değildir? Öyküleyici anlatımda asıl olay, üç aşamada anlatılır: Serim, düğüm, çözüm.Bu bilgiden hareketle, öyküleyici anlatım için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdaki sözcükler sözlük sırasına dizildiğinde en başta hangisi olur? Boş kabın kütlesine.................. denir? Noktalı yere yere hangi kelime getirilmelidir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin eş seslisi (sesteş) yoktur? Aşağıdakilerden hangisi, gebelik ihtimalinin yüksek olduğunu gösteren belirtilerden biri değildir? Öğrenci kimlik kartımı bugün ............. yarın verecekler.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygun olur? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde boz kelimesi farklı anlamda kullanılmıştır? Yelkovan 12 nin üzerinde akrep 2 nin üzerinde ise saat kaçtır? Dünya, Güneşin etrafındaki dolanım hareketini yapmasaydı...............oluşmazdı.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? x > 6812 – 3497 eşitsizliğine uyan en küçük x doğal sayısı kaçtır? İnsanlarda bulunan 23. çift kromozom XY şeklin- de olursa birey erkek, XX şeklinde olursa birey dişidir.Yukarıda verilen bilgiye göre bir anne ile bir babanın doğacak ilk çocuklarının dişi olma olasılığı kaçtır? Küçük bir zararı önlemek için büyük bir zararı göze almak yanlıştır.Yukarıdaki cümle aşağıdaki atasözlerinin hangisinden çıkabilir? '' Bu ayakkabı güzel değil, şu güzel. '' cümlesinde zamir olan kelime hangisidir? Yeliz in annesi 3 deste, babası ise 4 düzine kalem aldı. Yeliz in kaç kalemi oldu? Bir çuvalda 60 kilogram un vardır. Bu çuvaldaki unun önce 18 kilogramı, daha sonra 16 kilogramı kullanılmış. Bu çuvalda geriye kaç kilogram un kalmış? Aşağıda verilenlerden hangisinde devlet başkent ilişkisi diğerlerine göreyanlıştır ? Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerden hangisi ötekilerden farklı anlamdadır? Dadaruh, ağlayan kardeşimi kucağına aldı. Çitin ka- pısına doğru yürüdü. Artık ahırda hep yalnız oynuyordum. Hasan evde hapsedilmişti. Annem geldikten sonra da bağışlanmadı. Fırsat düştükçe, O yalancı! derdi babam. Hasan, yediği tokat aklına geldikçe ağlamaya başlar, güç susardı. Zavallı anneciğim, benim iftira atabileceğime hiç ihtimal vermiyordu! Aptal Dadaruh, atlara ezdirmiş olmasın? derdi.Bu metin aşağıdaki alanlardan hangisinin inceleme alanına girer? Aşağıdakilerden hangisi Türk Mutfağının geleneksel yemeklerinden değildir? Altından bir tepsi gibi Ay,Gülerek pencereme yaklaşıyor.Çevresinde pırıl pırıl yıldızlarGökyüzü benimle kucaklaşıyor. (Açıl Susam Açıl'dan) Dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İlk Cumhurbaşkanımız kimdir? XVII. yüzyılda Avrupanın ekonomik hedefi uluslararası piyasada daha etkin olmaya yönelikken, aynı dönemde Osmanlı Devleti, iç piyasada halkın ihtiyaçlarını karşı-lamaya odaklanmıştır.Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olması beklenmez? "Tired" kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir ? Kocaeli ve çevresini daha ayrıntılı görmek için hanği haritayı kullanmak daha uygun olur? Aşağıdakilerden hangisi çoğul eki almıştır? Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerden biridir? • Asıl adı Buhurizade Mustafa Efendi olmakla birlikte şiirlerinde kullandığı mahlası (takma ad) ile ün yapmıştır.•Türk besteci, şair ve hattat ola-rak tanınır.•1630 veya 1640lı yıllarda doğ-muş, 1711 ya da 1712 yıllarında İstanbulda ölmüştür.•Padişah IV. Mehmet Döneminde hanende olarak sa-ray fasıllarına katılmıştır.•1000i aşkın beste yaptığına dair rivayetler olsa da günümüze 42 dolayında yapıtı ulaşmıştır. Hakkında kısa bilgi verilen ünlü besteci, aşağıdakilerden hangisidir? Ayşe, her sabah 09:00 da uyanıp 10:30 da kahvaltı yapıyor. Ayşe, uyandıktan kaç saat sonra kahvaltı yapıyor? Pek rengine aldanma felek eski felektirZira feleğin meşreb-i nâ-sazı dönektirYa bister-i kemhâda ya viranede can verÇün bây u gedâ hâke beraber girecektirAllaha sığın şahs-ı halîmin gazabındanZira yumuşak huylu atın çiftesi pektir.Tanzimat şairlerinden Ziya Paşaya ait bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Sürmeler çekmiş gözüne Kanmaz avcının sözüne Tüylerine kına yakmış Düğüne mi gider keklikYukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi vardır? Fiyatlar genel seviyesinin yükselmesine ne ad verilir? Abdurrahim Kelime-i Şehadetin anlamını söylerken hangisini söylerse hata yapmış olur? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) vardır? Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir