S:1

Uzaya gönderilen ilk canlı aşağıdakilerden hangisidir?

Uzaya gönderilen ilk canlı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Köpek " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Suda çözünebilen kayaçların bulunduğu yerlerde kayaçların çözünen kısımlarının rüzgar tarafından aşındırılması sonucu oluşan kovuklara ne ad verilir? Birler basamağında 3, onlar basamağında 1 olan sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi meslek seçiminde gözetilmesi gereken hususlarda en az etkilidir? • Bizansın, Türklere karşı direncini kıran ve Anadolunun Türk yurdu olduğunu kesinleştiren savaştır• Türkiye Selçuklu Devletini zayıflatıp yıkılış sürecine sokan savaştır.Yukarıdaki savaşlar hangi seçenekte doğru verilmiştir? Sonbahar vurgununu yiyen ağaçlar içinde en görkemlisi çınardır. Yerin göğün sultanıdır onlar; sağlarına sollarına hep "Ortanca dağları ben yarattım." bakışları fırlatırlar. Bütün yeşil liflerini soyunsalar da insanlar onlar için "Yapraklarını döktü." diyemez. Hiç kuşku yok ki Alejan dora Casona, "Ağaçlar ayakta ölür." dediğinde onları düşünmüştür.Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisi ağır basmaktadır? 600 sayısının 3/4' ü kaçtır? sebep sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Beni kırmadığın için ................ teşekkür ederim. Cümlesinde boşluk aşağıdaki sözcüklerden hangisi ile tamamlanır? Aşağıdakilerden hangisi güvenli oyun alanlarından biri değildir? Hülya Hanım diyor ki: Evimde bir eş ve anne, okulda öğretmen, tenis kulübünde sporcu, alış veriş merkezinde müşteri, tiyatroda seyirciyim. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Aşağıdaki şıkların hangisinde işi karşılıklı yapma anlamı vardır?X Suya batırılan boş bir şişenin ağzından çıkan baloncuklar aşağıdakilerden hangisi açıklar? Aşağıdaki birimlerden hangisi fizik bilimine göre temel bir büyüklüğe aittir? Hristiyanlar, aşağıdaki hangi Türk hükümdarına Tanrının Kamçısı unvanını vermişlerdir? Aşağıdaki besinlerden hangisi yağ bakımından daha zengindir? Emel: Im suffering from dandruff. ..........İrem : Sure. First of all you should use a special shampoo. You should rinse your hair several times after shampooing and you should use warm water. 102 – 33 işleminin sonucu kaçtır? You are too late. We were worried - - - - you. 480₺ aldığı bisikletin üzerine %10 kar koyan bir satıcı bisikleti kaç paraya satar? Oyun, roman, hikâye gibi edebiyat türlerinde iki ya da daha çok kişi arasındaki konuşmaya ne ad verilir? Aşağıdaki örüntülerden hangisi doğrudur? Varlıkların kokusunu almak bazı tehlikeli durumları algılamamızı sağlar. Bu cümleye örnek olarak hangisi söyleyebiliriz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçmişte yaşanan bir eylem şimdiki zamanla çekimlenmiştir? Şairin aşağıdaki özelliklerinden hangisi şiirini etkilemez? Her yıl, sonbaharda küskünlerin barıştırılması ve birliğin sağlanması amacıyla yapılan herhangi bir ocağa veya cemevine bağlı bulunan kimseler bir araya gelip kurban kestikleri, tüm canların, bu kurban lokmasına maddi katkıda bulundukları, küskünlerin barıştırılıp elde edilen nimetler için Allaha şükrettikleri cemdir.Tanımı yapılan bu ceme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yoktur? I. BeraatII. KurbanIII. MevlitYukarıdakilerden hangileri dinî bayramlarımız arasında yer alır? Görme engelli insanlar Braille(Breyl) alfabesini kullanarak okuyabilirler. Bu alfabe altı tane kabartılmış noktadan oluşur.Yukarıdaki anlatıma göre okuma sırasında hangi duyu organı kullanılmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi günaha sebep olan bir davranış değildir? Noktasal bir ışık kaynağının önüne aşağıdaki- lerden hangisi konulursa tam gölge meydana gelmez? Kromozomların yapısında bulunan ve belirli özel- liklerin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan DNA parçasına - - - - denir. Yukarıda verilen tanımda boş bırakılan yere hangi kavram getirilmelidir? Dünya İnsan Hakları Günü ne zaman kutlanır? Aşağıdakilerden hangisi bir ders planının giriş bölümünde yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi uzlaşı ortamında yapılması gereken davranışlardandır? Aşağıdakilerden hangisi, Türk - İslam devletlerinde şehirlerdeki ticari faaliyetlerin düzenlenmesiyle görevlendirilmiştir? Jill : Hello, Jill speaking.Adam : Hi, Jill. This is Adam. - - - -?Jill : Good, thanks. Ağaçlık – kavunları – karabiber sözcüklerinin yapısı hangisinde sırasıyla verilmiştir? " Kağıdı kes! " cümlesinin ingilizce karşılığı hangisidir? . Deneysel metodun gelişmesine büyük katkı sağlamıştır.• İmbiği bularak damıtma sisteminin gelişmesine öncü olmuştur.• Tüm dünyada kimyanın babası olarak kabul görmüştür.Yukarıda bahsedilen İslam dünyasının ünlü simyacısı kimdir? 82 - A = 34 işleminde "A" yerine hangi sayı gelmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir