S:1

  • I. GPS
  • II. MR Cihazı
  • III. Kulak termometresi
  • IV. Bebek maması
Yukarıdaki araçlardan hangileri uzay teknolojisinin sağladığı yararlar arasındadır?

I. GPSII. MR CihazıIII. Kulak termometresiIV. Bebek mamasıYukarıdaki araçlardan hangileri uzay teknolojisinin sağladığı yararlar arasındadır? sorunun cevabı "I, II, III ve IV" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Gök dibinde havuzunSularda ellerimizBütün emellerimizAnlaştı uzun uzunSular soğuk bir ışık,Bakıyoruz havuza;Suda omuz omuzaİki gölge karışık!Bir kırık ay havuzdaAğır ağır kayboldu.Havuz şafakla dolduGün doğdu ufkumuzdaBu şiirin yapısıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Mescid-i Nebi’nin temizliğini yapan kadının adı nedir? Cimri kelimesinin eş anlamlısı nedir? “İnsanların düşüncelerine saygılı olmalıyız. Düşüncelere katılmasak bile, insanları düşüncelerinden dolayı yargılamamalıyız. Kendi düşüncelerimizi de düzgün bir biçimde ifade etmeliyiz.”     Yukarıdaki paragrafta, aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?  Aşağıdakilerden hangisi ortak kullanım alanlarından değildir? Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir?   “Şuraya kimse oturmasın.” Cümlesinde kaç adıl vardır? Osmanlı Devleti’nde yazı yazma sanatına ne ad verilmiştir? İktisat eden fakirlik çekmez.Bu hadiste, aşağıdakilerden hangisi tavsiye edilmiştir? “Damlaya damlaya ............... olur.” atasözünde boş bırakılan yere hangi kelime getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisinin yazımı doğrudur? Bir edebîmetnin yazıldığı dönemdeki sosyal, siyasi, idari, adli, askerî, dinî, ticari hayatın, eğitim etkinliklerinin birlikte oluşturdukları duygu, anlayış ve zevk bütünüdür.Bu cümlede aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı yapılmıştır? Let’s have breakfast, - - - - ? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışlığı yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi dinin farklı yorumlanmasına sebep olan faktörlerden değildir. Dünya ve Mars kendi çevresi etrafında döner. Dünya'da gece gündüz oluşur.O hâlde, Mars'ta da gece gündüz oluşur.Yukarıda verilen akıl yürütme, aşağıdakilerden hangisine örnek olur? Hangi seçenekte tamamı otçul canlılar vardır? Aşağıdakilerden hangisi, dünyada müteşebbisliğin önemli bir konuma sahip olmasının nedenlerinden biri değildir? İlkbaharda yağışlar ile yeşeren, yazın kuruyan otlardan oluşan bitki örtüsü aşağıdaki iklimlerin hangisinde görülür? Furkan, arkadaşlarıyla yaptığı bir coğrafya gezisi sırasında granit bloklarının üst üste birikmesiyle oluşmuş yeryüzü şekillerine rastlamıştır. Furkan’ın coğrafya gezisi sırasında rastladığı yer şekilleri hakkında aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir? Amasya Genelgesi’nin;• Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir.• Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.maddelerinden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangilerine ulaşılabilir?I. Kurtuluş Savaşı’nın sebebi ortaya konmuşturII. Milli mücadelenin amaç ve yöntemi belirlenmiştirIII. Millet iradesine dayalı devlet düşüncesi vardırIV. Padişaha doğrudan tepki vardır Duygu, düşünce ve isteklerin yazı, konuşma ve görsel-işitsel araçlarla iletilmesine ne denir? Hülya Hanım diyor ki: “ Evimde bir eş ve anne, okulda öğretmen, tenis kulübünde sporcu, alış veriş merkezinde müşteri, tiyatroda seyirciyim.” Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? 13, 44, x, 26, 38, 23 veri grubunun açıklığı 41 olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisi olabilir?  Aşağıdakilerden  hangisi özdeyiştir?   “Bu çanta gerçekten çok güzel; ama benim için fiyatı çok fazla. En iyisi daha ucuz olanı almak.”Yukarıdaki ifadede aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır? XVII. yüzyıl ıslahatlarını zorunlu kılan nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? “Onlara Âdem'in iki oğluyla ilgili haberi hakkıyla oku. Hani her ikisi birer kurban sunmuşlardı, birinden kabul edilmiş, diğerinden kabul edilmemişti…”Yukarıda Habil ile Kabil’den bahseden bir ayet bulunmaktadır. Bu ayetin anlattığı olayın devamında ne olmuştur? Son zamanlarda çoğalan internet yazışmaları insanın kendini saklama güdüsünden kuvvet alıyor.Yukarıdaki cümlenin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? Karpuz yüklü bir kamyonun kütlesi 41 698 kilogramdır. Kamyondaki karpuzlarınkütlesi 30 439 kilogram olduğuna göre kamyonun karpuz yüklenmeden öncekikütlesi kaç kilogramdır? Because he was ill, he wasn’t at school - - - - .  Kara dumanlı, emektar lokomotifiyle geçmişi temsil eden tıknefes bir tren ayrılıyor istasyondan. Soluya soluya, yavaş, sessiz bir ayrılış... Ne inen yolcusu ne uğurlayan bir dostu var trenin. Belki de hışımla kente girip kaygıyla ayrılan bir Zonguldak katarı!Bu metinde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi ağır basmaktadır? ”Köye gittiği zaman yüzüne kan geldi.” Cümlesindeki deyimin yerine aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilirse cümlede anlatılmak istenenin tersi anlaşılır?  When  my  friend called  me,  I  -  -  -  -for my exam for two  hours. “Allah’ın her şeye gücünün yettiğini ve her şeyi ilmiyle kuşattığını biliniz” (Talak Süresi 12.Ayet)  Yukarıdaki ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamayız? “Okuyorum- yazacağım” eylemlerinin zamanları sırasıyla hangisidir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur? Bir yazı gizlilik derecesi taşıyorsa, gizlilik derecesi belgenin neresinde ve hangi renkle belirtilir? İnce ince minareden ezanınYanık yanık türkü söyler ozanınGenç ihtiyar, çoluk çocuk kızanınTürklük yurdu, mertlik yurdu Türkiye'mDörtlükte aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Dörtlükte aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?   Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir