S:1

(-12) : (-4) =?
Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır?

(-12) : (-4) =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? sorunun cevabı " 3" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi caminin içindeki bölümlerdenbiridir? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde, gelecekte yapılacak olan eylemi anlatılmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının uluslar arası boyutla korunmasında etkili değildir?   Trafikte heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan bir sürücünün aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme olasılığı yüksektir? 1991’de -dünyaya geldiğim yıl- ülkemizde çok önemli gelişmeler yaşanmış.Bu cümlede kısa çizgilerin yerine aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi kullanılabilir?  Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan “Baştan Aşağı Kontrol” basamağında yer alır? 5 ile bölündüğünde 2 , 7 ile bölündüğünde 4 kalanı veren  iki basamaklı en büyük sayı kaçtır? 2 bütün karpuz, 4 yarım karpuz kaç bütün karpuz eder? Aşağıdaki   ifadelerden  hangisi    yanlıştır? ..          Aşağıdaki ölçeklerden hangisi ile yapılacak bir dünya haritası daha az ayrıntılı olacaktır? Aşağıdaki deyimlerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? 709 185 sayısının on binler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? Önder kelimesinin eş anlamlısı nedir? Yüce Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerim’de “Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma çünkü sen (ağırlık ve azametinle) ne yeri yarabilir ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin.” (İsra, 37) buyurmaktadır.Bu ayet-i kerime aşağıdaki güzel davranışların hangisinin önemini vurgulamaya yöneliktir? Dün gece erken .................... . Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Sıla’ nın boyu 1m 48 cm, Neslihan’ın boyu ise 1m 19 cm’dir.Sıla’ nın boyu, Neslihan’ın boyundan kaç cm fazladır? İstanbul’un fethinden sonra İstanbul’da  inşa edilen ilk külliye, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? Mısır Seferinin aşağıdaki sonuçlarından hangisi Osmanlı padişahının içte otoritesinin, İslam dünyasında ise itibarının artmasında daha fazla etkili olmuştur? Aşağıdaki araçlardan hangisi kimyasal enerjiyi kinetik enerjiye çevirir? Ulu önder Atatürk, Cumhuriyeti aşağıdakilerin hangisine emanet etmiştir? Aşağıdakilerden hangisi açık önermedir?  “Sevgi” ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Farklı ülkelerden bizim ülkemize göç eden insanlara ne ad verilir? --- Dünyanın ortasında görülür, yazkış çok sıcaktır.--- Kış ayları yaşanmaz, bütün ihtiyaçlar yağmur ormanlarındaki doğal ortamdan sağlanır--- Yaz-kış düzenli bol yağış vardır.--- Orman ürünleri ve balıkçılık geçim kaynağıdır.Yukarıdaki açıklamalar dünyada görülen aşağıdaki hangi iklime aittir?  Metaller ve metalik bağlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yakup amca aldığı arabanın 12000 TL'sini peşin ödemiş geri kalan kısmını ise 900 TL taksitle  12 ayda ödemiştir.O halde arabanın toplam fiyatı kaç TL'dir? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin doğal varlıkları arasında yer almaz? Ergin’ in 26 sarı kalemi; sarı kalemlerden 8 fazla mavi kalemi vardır.Ergin’ in toplam kaç kalemi vardır? Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır? 3 yıl kaç mevsimdir? Ülkelerin yetişmiş kalifiye elemanlarının yurtdışına giderek orada çalışmalarına beyin göçü denir.   Buna göre aşağıdakilerden hangisi beyin göçüne örnek olarak gösterilebilir? Gazete, abonelerine birbirinden değerli dört hediye verecek.Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “görmek” sözcüğü “sahne almak, geçirmek” anlamında kullanılmıştır? Türk Dil Kurumu , halk dilinde sözcükleri toplamış , eski yazıları ve kitapları taramış,       unutulmuş Türkçe sözcükleri gün ışığına çıkarmıştır. Bu çalışmalarıyla Türk Dil Kurumu’nun aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir? Peygamberimiz Hicretten sonra evi tamamlana kadar kimin yanında misafir olarak kalmıştır? Ey insanlar (  )Çevreyi bu şeklide kirletmeye utanmıyor musunuz (  )Cümlesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir? Hz. Âdem ile eşinin cennetten çıkarılmasına sebep olan nedir? Ben 14 yaşındayım. Dedemin yaşı benim yaşımın 4 katından 18 fazladır. Dedem ve benim yaşımın toplamı kaçtır? Bir işin birden çok işgörence yapılması sırasında işgörenler arasında oluşan, yönetimde insan ilişkilerinin türü aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir