S:1

-12 + 8 - 4 + 3 - 5 =?
Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır?

-12 + 8 - 4 + 3 - 5 =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? sorunun cevabı "-10" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Salı günü 1 456 TL, çarşamba günü ise 3 888 TL satış yapan bir mağaza iki günde toplam kaç TL satış yapmıştır?  (85+99)+ ? = 251 işleminde soru işareti olan yere kaç gelmelidir? “Dedem o akşam çok sevindi. Beni sevgiyle okşayıp bağrına bastı.”Yukarıdaki anlatımda kaç cümle vardır? İnsan neden doğadaki en güçlü yaratıktır? Her dersin farklı amaçları olsa da hepsi iyi vatandaş olarak yetişmemizi hedefler.Aşağıdaki derslerden hangisi bu amaca en çok hizmet etmektedir? 5442 Sayılı İl İdaresi Kanun’a göre İl ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirtilmesi, adlarının değiştirilmesi, bir ilçenin başka bir il' e bağlanması ne ile olmaktadır? Kağıt üzerinde bulunan bir yazıyı veya resmi bilgisayara aktaran araç aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimeler alfabetik sıraya göre dizildiğinde hangisi en sonda yer alır? Aşağıdakilerden hangisi, Kök Türk Devleti’ne son veren Türk topluluklarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın yıllık hareketinin sonuçlarından biridir? Destan Dönemi şiiriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Evimiz bizi kötü hava koşullarından, tehlikeli hayvan ve insanlardan korur. Dinlenip güven içinde uyuduğumuz  yerdir.Metne göre evimiz hangi temel ihtiyacımızı   karşılamaktadır? ilk vahyin gelişinden sonra bir süre vahiy gelmemiştir. Vahyin kesintiye uğradığı bu döneme ne ad verilir? 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanun’a göre merkezî yönetim bütçe kanunu tasarısının hazırlanmasında aşağıdakilerden hangisi sorumludur? Kerem ve Selin hac ibadetinin bireysel ve toplumsal etkisi hakkında babalarıyla tartışıyorlardı. Kerem bireysel, Selin ise haccın toplumsal faydalarını savunuyordu.Aşağıdakilerden hangisi Selin’in savunacağı fikirlerden biridir? Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara ne denir? Kur'an-ı Kerim hangi halifeler döneminde tek kitap haline getirilmiş ve çoğaltılmıştır? Hangisinin sonucu 5 olur?  Bir cismin bulunduğu konumdan başka bir yere gitmesine ne denir? Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin kişiye kazandırıdırdığı faydalarından biri değildir? Ünlü seyyah İbn-i Batuta’nın Türkmen hükümdarlarının en ulusu olarak gösterdiği Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir? Uçurumun kenarına yaklaşmıştım. Rüzgar saçlarımı ılık ılık okşuyordu. Aşağıya baktım. Kuşlar, ağaçlar, böcekler neşe içinde şarkı söylüyordu. Bütün yaşadıklarım gözümün önünden bir bir geçti. Anladım ki yaşamak güzel şey!     Paragrafta aşağıdakilerden hangisi kişileştirilmemiştir?   Aşağıda verilen taşıtlardan hangisi trafikte geçiş üstünlüğüne sahiptir? İslam düşüncesindeki yorum biçimlerinden biri de ahlakla ilgili konular üzerinde yoğunlaşan tasavvufi yorumlardır.Aşağıdakilerden hangisi bu yorumların temel amaçlarından biri değildir? Temizlik  açısından namaz  ibadetini yerine getirebilmek  için ne  yapmak gerekir? * Açık fikirlilik         * Sabırlı olmak  *Hoşgörü              * EmpatiYukarıdakilerden kaç tanesi uzlaşma sürecindeki önemli değerlerdendir? Farkın 1520 olduğu bir çıkarma işleminde eksilene 125 ekleyip, çıkandan 305 azaltırsak yeni fark ne olur? “Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak bitiren ve her başakta yüz tanebulunan bir tohum gibidir. Allah, dilediğine kat kat verir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.”(Bakara suresi, 261. ayet)Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Aşağıda verilen illerin hangisinde yıllık ortalama sıcaklık değerleri daha düşüktür? Aşağıdaki maddelerden hangisinin belirli bir şekli yoktur yani hangi kabın içine konulursa o kabın şeklini alır?  21 Aralık tarihinde Dünya üzerinde iki farklı noktada aynı anda güneş ışınlarının geliş açısının farklı olması üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez?  Peygamberimiz Hz. Muhammed, aile içi davranışlarda aşağıdakilerden hangisini yapmazdı? Felsefe de bilgi kuramı da ele aldığı kavramı ya da soruyu derinlemesine araştırır ve aydınlatmaya çalışır. Buradaki temel amaç, belli bir bilgiyi ortaya koyan önermelerin gerekçelendirilmesi ve doğrulanmasıdır.Bu parçada felsefe ve bilgi kuramı için aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Ülkemizde en uzun gündüzün ve en kısa gecenin yaşandığı tarih aşağıdakilerden hangisidir? “Çalmak “ sözcüğü aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bir müzik aleti kullanabilmek  anlamındadır?  Bilgisayarda oluşturulmuş metin ve resimleri kağıda basmak için kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir? Plan yaparsak …………………Yukarıdaki cümle, aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç birlikte verilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan değerlerden biri değildir? “ 10’ dan 2 .............. , 8 kaldı.” cümlesinde noktalı yere hangi sözcük gelmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir