S:1

Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır?

Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır? sorunun cevabı "(–12) ÷ (–2)" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
50 liraya tanesi 5 lira olan kaç kitap alabilirim? Hangi seçenekte maddenin üç hali de bulunur? “Saçında bit olduğu için saçı sürekli kaşınıyordu.” cümlesinin hangi kelimeleri eş seslidir? Aşağıdakilerden hangisi bir varlığın canlı olduğunu ispatlamaz?  Aşağıdakilerden hangisi bir yerin iklimi üzerinde etkili değildir? Demir suda batan bir maddedir. Oysa üzerinde havaalanı bile bulunabilen kocaman gemiler demirden yapılmakta ve okyanuslarda bile yüzebilmektedir.Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? 1975 kilogram buğday 30 kilogramlık çuvallara doldurulacaktır. Bu iş için en azkaç tane çuval gereklidir? Kayaçların parçalanması ile aşağıdakilerden hangisi oluşur? Ulusal yasta veya 10 kasımda aşağıdaki hangisinde bayrak yarıya indirilmez? Aşağıdakilerden hangisi klavyedeki Capslock tuşunun görevidir? Trablusgarp’ta Osmanlı Devleti hangi devletle savaşmıştır? Aşağıdakilerden hangisinde konu sınırlandırması doğru yapılmıştır?1. Aşama 2. Aşama 3. Aşama  Osmanlı toprak yönetim sistemlerinden biri olan Tımar’da devletin asıl sahibi devlettir. Savaşta yararlılık gösteren komutanlara topraklar verilir ve bunun karşılığında “cebelü” adı verilen atlı ve zırhlı asker beslerlerdi. Tımar sahibi kendisine verilen topraklar üzerindeki vergiyi toplardı. Üç yıl ekilmeyen toprak başkasına verilebilirdi.Buna göre Aşağıdakilerden hangisi Tımar Sistemi’nin faydalarından birisi değildir? Vurgulanmak istenen sözcük yüklemin hemen önünde yer alır.Buna göre “Aslı memleketine yarın gidecekmiş.” cümlesinde hangi sözcük vurgulanmak istenmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da adı geçen peygamberlerden biri değildir? Çin uygarlığının oluşmasında etkili olan kültürler,  aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? Sayıca tek bir varlığı anlatan adlara ne denir? Sevgi, saygı gibi duygusal ihtiyaçların giderilmesi ailenin hangi temel işlevlerindendir? “Yüzünü iki eliyle sımsıkı kapattı.” cümlesindeki hangi iki kelimenin eşseslisi vardır? Aşağıdakilerden hangisi Şiiliğin savunduğu ilkelerden değildir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde sert ünsüzlerin yumuşaması kuralı görülür? Osmanlı toprak yönetiminde uygulanan tımar sisteminde tımarlı sipahiler, bölgelerinde huzur ve güveni sağlayarak jandarma görevini üstleniyorlardı. Böylece devlet otoritesi, ülkenin en uç noktalarına kadar ulaşıyordu.Yukarıda verilen bilgide tımar sisteminin hangi alanda rol oynadığı belirtilmiştir? Sigara, alkol uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklarla mücadele eden sosyal örgüt aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir? Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. (....) Avrupa Hun devleti en parlak dönemini hükümdar Attila zamanında yaşadı. (....) Kavimler Göçü sonucunda Avrupa uzun süre siyasi açıdan karışıklıklar içinde kaldı(....) İslamiyet gelmeden önce de Arap Yarımadası’nda siyasi birlik vardı.(....) İslamiyet’in gelmesiyle beraber kölelik yasaklandı ve kadına verilen değer artt İnsanı konu edinen bilimler hangisinde birlikte verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi bir işletim sistemi değildir?   “Kanun fi’t Tıp” isimli eseri batı dünyasında tıp fakültelerinde yakın zamana kadar ders kitabı olarak okutulan, hastalıkları psikolojik ve bedensel nedenlere bağlayan, aynı zamanda psikolojinin öncüsü olarak kabul edilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir? Yer şekillerinin değişimine neden olan olaylardan biri de kütle hareketleridir. Kütle hareketleri, çeşitli nedenlerden dolayı yamaç dengesinin bozulması ile birlikte arazinin bir bölümünün yer çekimi kontrolünde şekil değiştirmesine verilen isimdir. Kaya düşmesi, heyelan, akma, kayma ve sürünme kütle hareketlerinden bazılarıdır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi kütle hareketleri riskini arttıran faktörler arasında gösterilemez? Kan vücutta nasıl dolaşır? Damarsız tohumsuz bitkilerde üreme döl almaşı şeklindedir.Döl almaşında döllenmiş yumurtanın gelişmesinden hemen sonra aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? “Bora, boş bir kabı ölçtüğünde 330 g geldiğini gördü. Daha sonra kabın içine bir miktar su koyup ölçtüğünde bu sefer 900 g geldiğini gördü.”Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Gönderdiği “Alp Erenler” adlı talebeleriyle Anadolu’da İslam’ın yayılmasında öncülük etmiştir. Genellikle basit ve sade bir dille şiir şeklinde söylemiş olduğu dini öğütleri insanların gönüllerine hitap etmiş ve çok tesirli olmuştur. Bu sözleri “Divan-ı Hikmet” isimli eserde bir araya getirilmiştir.Hakkında bilgi verilen İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir? I. Olağan bilim dönemiII.   Bilim öncesi dönemIII.   BunalımlarIV.  DevrimThomas Kuhn’a göre yukarıda verilen bilimin gelişim aşama- larının sıralaması hangisinde doğru olarak verilmiştir? Hz. Muhammed’in doğduğu toplum için hangisi  yanlış bilgidir?    “Bir itişip kakışma,....... bağrışmalar oldu.” cümlesinde  boş bırakılan yere, hangisi  getirilemez? Aşağıdakilerden hangisinin ilk harfi daima büyük yazılır? Osmanlı Devleti’nde Hicaz Demir Yolu hangi şehirler arasında inşa edilmiştir? Aşağıdaki eylemlerden hangisi gelecek zamanın 2. çoğul kişisiyle çekimlenmiştir ? Bugün, Ankara’nın bazı bölgelerinde elektrikler bir saatliğine kesilecekmiş.Bu sözcüklerin yapıları aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir