S:1

Aşağıdakilerin hangisinde virgülün görevi diğerlerinden farklıdır?

Aşağıdakilerin hangisinde virgülün görevi diğerlerinden farklıdır? sorunun cevabı "Tamam, tüm üyeleri göreve çağırın." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Ahmet; ‘‘Arkadaşlar arabamla uzun bir yolculuğa çıkıyorum’’diye söyleyince arkadaşları ona şu şekilde duaetmiştir.Melda : Allah yolunu açık etsin.Gamze : Allah kaza bela vermesin.Gaye : Allah’a emanet olasın.Serenay: Allah zihin açıklığı versin.diye dua etmişlerdir.Buna göre, arkadaşlarından hangisinin yaptığı duaAhmet’in bu durumuna uygun bir dua örneği olarakgösterilemez? Uzay kâşifi, teleskoptan göz ucuyla bakarak şöyle demiş:  - Orası bizim kırlarımız. Evet, haklısınız, biraz fazla ağaç kesmişiz. Bizim dünyalıların naylon torbaları, bisküvi kutularını, reçel kavanozlarını oraya buraya atmak gibi bir alışkanlığı da var...Üçüncü uzaylı:    -Acaba şu koca koca madenî kutular da neyin nesi, diye sormuş.    - Haa onlar mı? Onlar otomobil. En güzel buluşlarımızdan biri. Çok hızlı giderler. Bir yerden bir yere çabucak götürürler insanı.     -Ama hiç kımıldamıyorlar ki!    - Doğrusunu isterseniz otomobillerimizin sayısı çok fazla. Bu yüzden, bazen trafik tıkanıklığı oluyor. Trafik açıldı mı sürücüler basarlar gaza. O zaman da kazalar olur. Bazı insanlar yaralanır.     Sonunda sözü uzaylıların başkanı almış ve demiş ki:    - Bay kâşif, özür dilerim ama sanırım daha fazla bakmamıza gerek kalmadı. Uygarlığınızı gezegenimize getirirseniz, burada ne çayır çimen kalır, ne ağaç ne de nehir. İyisi mi, siz bizi keşfetmemiş olun.                          Umberto ECO Uzaylılar uygarlığın gezegenlerine gelmesini niçin istemiyorlar?   Hangi davranış, hasta olmamıza sebep olabilir?  Hayatımızın vazgeçilmezi teknoloji her geçen gün hızla ilerliyor. Teknoloji sayesinde, kullandığımız eşyaların da özellikleri durmadan yenileniyor. Bu sayede bankalar, devlet kuruluşları daha iyi hizmet veriyor. Hayat kolaylaşıyor. Bu nedenle birçok kuruluş ve bilim insanı, araştırma geliştirme çalışmaları yürütüyor.Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanun’agöre “Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyle parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır.” ifadesi aşağıdakilerden Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerindendir? Aşağıdaki cümlelerde doğru olanın sonuna (D) yanlış olanın sonuna (Y) yazınız.(.....) 340 021 sayısı üç yüz kırk bin yirmi bir diye okunur.(.....) Okunuşu sekiz yüz beş bin dokuz olan sayı 850 090 diye yazılır.(.....) 200 340 sayısının çözümlenmiş hali  20 000 + 300 + 40 dır(.....) 516 432 doğal sayısında 6 rakamının basamak değeri 6 000 dir(.....) 9 yüz binlik  + 4 binlik + 3 yüzlük + 5 birlik şeklinde çözümlenmiş sayı 904 305 tir. Bir yerden bir yere gitmek için trafikte araçta bulunan ancak aracı kullanmayan kişiye ne ad verilir?  Bir koşu yarışında Hakan yarışı 7 dk 31 sn’ de,  Musa ise Hakan’dan 45 saniye daha geç tamamlıyor.  Musa yarışı kaç saniyede tamamlamıştır? Yapım teknikleri ve kullanılan malzemeler bakımından insanı etkileyen eski konakların her biri sakinlerinin hayat hikâyelerini de yansıtıyor.Bu parçadaki altı çizili söz grubunun türü aşağıdakilerden hangisidir?  Her biri günde 15 litre süt veren 20 inekten elde edilen sütleri doldurmak için 25 litrelik kaç tane kap gerekir? Bilimde önermeler birbiriyle çelişmez. Tüm bilimsel yargılar mantık kurallarına uygundur.Yukarıda bilimsel bilginin hangi özelliğinden söz edilmiştir? Gökyüzünü incelemek isteyen biri aşağıdakilerden hanginden faydalanabilir? Kuzeybatı bir …………………… yöndür. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlıkları niteleyen bir sözcük kullanılmıştır?  Bir yerde uzun yıllar boyunca gözlenen hava olaylarına ................ denir.Yukarıdaki tanım aşağıdaki hangi kavramın tanımıdır?  Kader, Allah’ın her şeyi önceden bilip takdir etmesidir. Kaza ise Allah’ın önceden bilip takdir ettiği bu olayların yeri ve zamanı geldiğinde gerçekleşmesidir.Bu durumda insanın yaptıklarından sorumlu tutul- masının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? “Ağzımızın bir hareketiyle çıkan sesler...........denir.” cümlesinde, boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? I. Niyet etmekII. Elleri yıkamakIII. Ağzı temizlemekIV. Burun temizlemekV. Bütün bedeni yıkamakYukarıda verilenlerden hangileri gusül abdestinin farzlarındandır? Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin sağladığı faydalar arasında gösterilmez? Aşağıdakilerden hangisi iki arkadaş arasında olması gereken bir duygudur?                         I.      Rönesans                                                        II.     Coğrafi Keşifler                        III.     Sanayi İnkılabı                        IV.      Reform     Avrupa tarihinde etkili olan yukarıdaki olayların oluş sırası aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?  I.    Bu odayı konuklar için hazırladık.II.    Sözlük hazırlamak epey zaman alır.III.    Komplo hazırlamakta üstüne yok onun.IV.    İç bölünmeler felaketi hazırlar.V.    Onu, kötü habere hazırladık.VI.    Masayı özene bezene hazırladı.“Hazırlamak”sözcüğü, hangi cümlelerde aynı anlamda kullanılmıştır? Pazardan önceki gün hangisidir? Peygamberimizin doğduğu bölgede hangi inanç grubu yoktur ? Salih futbol oynarken topa hızla vurmuştur.Salih topa nasıl bir kuvvet uygulamaktadır? We would have played in the park if ……..….  Avrupa Topluluğu (AT) aşağıdaki hangi antlaşma ile Avrupa Birliği (AB) olarak yapılandırılmıştır?  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Romanda; anası, babası eşkıya baskınında öldürülen kahramanın çevresinde kasaba ortamı, kasabadaki yaşam biçimi gözler önüne serilir. Bütün bunlar bir aşk hikâyesi ile birlikte romanın sonuna kadar işlenir. Mekân olarak Edremit (Balıkesir) ve yöresi tercih edilmiş, ayrıntılarıyla betimlenmiştir.Bu parçada bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ehl-i beyt’ten biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi ilk müslümanlardan değildir? Eğitimin en yaygın tanımlarından biri şudur: Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istendik yönde davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.Tanımda geçen bazı kavramların aşağıda verilen açıklamalarından hangisi yanlıştır?  “Aynalı yazı, meşk murakkaı ve karalama” gibi kavramlar aşağıdaki sanatlardan hangisi ile ilgilidir? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti ile birlikte kurulan beyliklerden biri değildir? Uzaydan gelerek, Dünya atmosferine giren, atmosferdeki maddelere sürtünmesi sonucu yanarak ışık saçan katı cisimlere....................denir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olan etkenlerdendir? Orhun Abideleri’nin günümüzde bulunduğu ülke neresidir? V+X işleminin sonucu kaçtır? Kişinin çirkin, kötü işlerden sakınıp çekinmesi ve bu işleri terk etmesine - - - -; bu duygunun gereğine göre davranmaya ise - - - - denir. Bu tanımda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Asurlular, dünyanın ilk kütüphanesini………………………………’da açtılar​Cümlede boş bırakılan yere aşağdakilerden hangisi gelmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir