S:1

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde toplumsal birlikteliğin oluşmasında faaliyet sürdüren bir sosyal yardımlaşma kurumu değildir?

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde toplumsal birlikteliğin oluşmasında faaliyet sürdüren bir sosyal yardımlaşma kurumu değildir? sorunun cevabı "UNESCO" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) vardır? Bir apartmanda  1.ay 2795 kilogram kömür, 2. ay 1903 kilogram kömür, 3 ay ise, 2. aydan 100 kilogram daha fazla kömür yakılmıştır. 3 ayda toplam ne kadar kömür kullanılmıştır ? Aşağıdakilerden hangisi günah  kazandıracak bir davranış değildir? 80 santimetreye kaç santimetre daha eklersek 1 metre olur? Havalar yavaş yavaş soğumaya başladı. Yapraklar sararıp dökülüyor. Rüzgâr daha sert ve soğuk esiyor artık. Kuşlar sıcak bölgelere göç etmeye başladı.Bu parçada hangi mevsimden söz edilmektedir? Aşağıdakilerden hangisi bir soru cümlesi değildir? -6, -4, +5, +7 sayılarından hangisi sıfıra daha yakındır? Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin ifadesi doğrudur ?-  Eray:  Ben bir daha o takımla maç yapmam.-  Tuna: Haklısın. Ben de yenilgiyi kabul edemiyorum.-  Emirhan: İkinizi de anlamıyorum. Maçta yenmek kadar yenilmekte doğaldır.  Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Mustafa Kemal’e hangi savaştan sonra Gazilik” ünvanı ve “Mareşal” rütbesi verilmiştir. Aşağıdaki devletlerin hangisi yurdumuza komşu değildir? 5000 gramı 75 TL olan muzun 3 kg’ı kaç TL’dir? Özgürlüklerin kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 36 misket 4 kişiye eşit olarak paylaştırılırsa her bir kişiye kaç misket düşer? Aristoteles’e göre cesaret denilen erdem, bilgiye dayanmayan gözünü budaktan sakınmama ile korkaklık arasında bir özelliktir. Aristoteles’e göre aşağıdakilerden hangisi erdemdir? Renk körlüğü geni X kromozomu üzerinden taşınan çekinik bir özelliktir.Renk körü bir erkek ile sağlıklı bir kadının evliliğinden doğacak çocuklar için,I. Renk körü baba ilgili geni kız çocuklarına aktarır.II. Erkek çocukların hiçbirinde bu gene rastlanmaz.III. Kız çocuklarının tamamı bu hastalığı gösterir.verilenlerden hangileri doğrudur? Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur ? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kur’an-ı Kerim ‘in en uzun ve en kısa surelerinin bulunduğu seçenek hangisidir? Aşağıdaki zaman dönüşümlerinden hangisi yanlıştır? Sevgili Kardeşim,            Sana uzun zamandır yazamadım. Burada işlerim çok yoğundu. Bir de oturduğum evden taşınmam gerekti. Tüm bunlar çok vaktimi aldı. Şimdi daha büyük bir ev buldum.Yukarıda verilen parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir? Elma yiyen bir kişinin tat alması esnasındaI.  Tat alma sinirlerinin beyindeki tat alma merkezini uyarmasıII.  Almaçların, aldıkları uyartıları tat alma sinirlerine iletmesiIII.   Tükürükte çözünen maddelerin tat tomurcuklarındaki almaçları uyarmasıolayları hangi sırayla gerçekleşir? Hayvanlarda davranışı inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? 1.   Durup dururken yanındaki arkadaşına bağırmaya başladı.2.   Hiç hareket etmeden yolun kenarında bekliyordu.3.   Adam, kimseye fark ettirmeden içeri girmeyi başardı.4.   Kardeşim, hiçbir neden yokken gülmeye başladı.Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözlerin hangileri anlamca birbirlerine  en yakındır? Etkili denetimin ilkelerine aykırı bir açıklama hangi seçenekte verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi “Muamelât” konuları içerisinde yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı besinler arasında yer alır? “İnanıp da imanlarına herhangi bir haksızlık (zulüm) bulaştırmayanlar var ya, işte korkudan emin olmak onların hakkıdır ve onlar doğru yolu bulanlardır” (En’am suresi, 82) ayetinin müslümanlarca tam anlaşılmadığını gören Hz. Muham- med, ayette geçen “haksızlık (zulüm)” kelimesinin Allah’a ortak koşmak (şirk) anlamında olduğunu söylemiştir.Bu durum Hz. Muhammed’in (sav.) aşağıdaki hangi özelliği ile ilgilidir? Sen olmasaydın;Ne doğar, ne yaşardımSenin şefkatinle benBüyümeyi başardım. Şiirde geçen ana duygu aşağıdakilerden hangisidir? İndirin balkonlardan çocukları,Haklarıdır baharı yaşamak.Güneşi görsünler, toprağı görsünler,Avuçlarında ufalsın toprak.İndirin balkonlardan çocukları,Hayatı kılmayın yasak.Yoksa kentin kafesinde çocuklar,Ebediyen ağlayacak.”Şiirde, çocukların nasıl yaşamaları isteniyor? Uygurlar; Hunlar ve Kök Türklerden farklı ola- rak - - - -Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? Aşağıdaki maddelerden hangisi iletken maddedir? “ Öğren” sözcüğüne aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse, anlamlı bir sözcük oluşur? Aşk ateşi gir canıma Beni yakıp yandırmaya Yedi deniz suyu yetmez Bu ateşi söndürmeyeBu dörtlükte aşağıdaki söz sanatlarından hangileri vardır? Can’ın ailesi; * Afet planı hazırladı.            * Acil çıkış planı yaptı.       * Evdeki güvenli yerleri saptadı.Can’ın ailesi bu hazırlıkları niçin yapmış olabilir? Almanların baskısıyla İngilizlerin Uzak Doğudaki sömürgelerine giden deniz yolunu kapatmak amacıyla açılan cephe hangisidir?  Kalktım sabahı dinledim;Dudaklarımda okuldan kalma bir şarkıHani yorgundum, yeniktim, çaresizdim.Dündü, evet dün.Dün bir kentti; geride kaldı.Bu sabah bir başka kentte indim.Aşağıdakilerden hangisi, ozanın yeni bir günde hissettiklerinden değildir? Günde yarım litre meyve suyu içen  Burkay, 10 günde kaç litre meyve suyu içer?  Nuri o gün erkenden kalktı.İlk olarak yatağını topladı. Sonra lavaboya gitti ve elini yüzünü yıkadı. Annesine yaradım etmek için mutfağa gitti.Beraber kahvaltı hazırladılar.Babası ve kardeşi de uyanınca  hep beraber kahvaltı yaptılar.Yukarıdaki metinde hangi sorunun cevabı yoktur?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir