S:1

Aşağıdakilerin hangisinin sonuna ünlü harfle başlayan bir ek getirildiğinde son harf yumuşar?

Aşağıdakilerin hangisinin sonuna ünlü harfle başlayan bir ek getirildiğinde son harf yumuşar? sorunun cevabı "dolap" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi belirtili isim tamlamasıdır? Vaka (olay); tarihte insanlığı etkileyen siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik, dinî vb. konularda kısa sürede olan gelişmelerdir. Aşağıdakilerden hangisi vakaya bir örnektir? Yüzyıl sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Sizi bir tek candan yaratan, ondan da, yanında huzur bulsun diye eşini yaratan odur... Ayetinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz. Yeryüzündeki dillerin ses sistemi, biçim yapısı ve söz dizimi bakımından bazı yakınlık ve benzerlikler göstermesine ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru eki mi yanlış yazılmıştır? ..................kişi her şeyi en iyi yanından görür. Her durumda iyi bir çıkış yolu görür. Bütün koşulların iyiye gideceğine inanır.Yukarıdaki boşluğa hangi sözcük getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin insanlararasından seçilmesinin nedenlerinden biri değildir? Eşit miktarda su akıtan 8 musluk aynı anda açıldığında boş bir havuz 10 saatte dolmaktadır. Bu musluklardan 5i aynı anda açıldığında bu boş havuz kaç saatte dolar? İslam Dinine göre sorumlu insan iyiliği emretmek ve kötülüklerden sakındırmak ile yükümlüdür.Bu aşağıdakilerden hangisi ile nitelendirilir. Anlamı yeniden doğuş olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Mercan Dağı hangi ilimizdedir? Araca römork bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi arasında eş anlamlılık ilişkisi yoktur? Atardamar kanamalarını durdurmak için kullanılan ilk yardım malzemesi aşağıdakilerden hangisidir? Hangisinin sonuna nokta konur? Akşam saat 21.30da yatıp sabah saat 06.00da uyanan bir kişi ne kadar uyumuştur? Birbirini tanıyan kişilerin (akraba, eş, dost, kardeş vb.) duygu ve düşüncelerini paylaşmak için birbirlerine yazdıkları mektuplara- - - - denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? You should get up - - - - or you will be late for the meeting. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açmaz? Asiye : Dört yanı denizlerle çevrili olan kara parçalarıdır. Asiyenin tanımını yaptığı doğal unsur aşağıdakilerden hangisidir? Batılı tekniğe uygun ilk roman hangisidir? Peygamberimiz (s.a.v.) her hicri ayın 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tutar, ashabına da bu günlerde oruç tutmasını tavsiye ederdi. Yukarıda bahsi geçen günlere ne ad verilir? Türkiye ile kendilerini iki devlet bir millet olarak ifade eden kardeş ülke hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? Kütle .......... sembolü ile gösterilir, .............. ile ölçülür, SIdaki birimi .......... dır.Cümlesindeki boşluklara sırası ile yazılması gerekenler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Suyun atmosfer, litosfer ve hidrosfer içerisindeki hareketine su döngüsü denir.Aşağıdakilerden hangisi bu döngünün aşamalarından biri değildir? 4 birlik 5 onluk ile 2 destenin toplamı kaça eşittir? Aşağıdakilerden hangisinin demokrasi tanımında yer alması gerekmez? Aydınlık günler yakındır. cümlesinin ögelerinin dizilişi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bursa is the - - - - beautiful city I have - - - - seen. Annem 18 metre kumaşın 4 metresiyle pantolon, kalan kumaşın 3 metresiyle de etek dikti. Geriye kaç metre kumaş kaldı? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizi insani gelişim indeksinde üst sıralara taşıyabilecek bir uygulamadır? Aşağıda verilen azonal topraklar ve oluşumunda etkili olan etken eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Allah'ın kullarına kesin olarak emrettiği iş ve davranışlara ne denir? Her gece 37 sayfa kitap okuyan Yeliz, kitabını bir hafta 4 gün içerisinde bitirmiştir. Yeliz' in okuduğu kitap kaç sayfadır? Aşağıdakilerden hangisi Hz. İsa(a.s.) ile aynı tarihlerde doğmuş olan, Hz. Zekeriyanın(a.s.) oğlu olan peygamberin adıdır? Türkiye Selçuklu Devletinde ticaretle uğraşanlar arasında sıkı bir iş birliği ve dayanışma olduğunun göstergesi, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin yerine geçen bir sözcük kullanılmamıştır? İnsanda mayoz sonucunda oluşan hücrelerde kromozom sayısı n iken yavru canlılarda kromozom sayısı 2ndir.Bu durumu aşağıdakilerden hangisi sağlar? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir