S:1

Çözümlenmiş şekli( 3 x 100 000 ) + ( 4 x 1 000 ) + (1 x 100 ) +( 7 x 1) olan sayı hangisidir?

Çözümlenmiş şekli( 3 x 100 000 ) + ( 4 x 1 000 ) + (1 x 100 ) +( 7 x 1) olan sayı hangisidir? sorunun cevabı "304 107" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
(I) İstanbul’un üstünde ne tür tarihî yapıların olduğu az çok bilinir ama altında ne var pek bilinmez. (II) Yerin altındaki yapılardan biri olan sarnıçlar yüzyıllarca kentin su ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamış. (III) Yağmurlardan süzülen veya kentin kilometrelerce ötesinden su kanallarıyla getirilen sular buralarda depolanırmış. (IV) Sarayın, büyük kiliselerin, askerî kışlaların, soylulara ait konakların su ihtiyaçları buralardan karşılanırmış.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra “Böyle önemli yapıların su ihtiyacını karşılayan sarnıçların en meşhuru Yerebatan Sarnıcı’dır.” cümlesi getirilirse metindeki düşünce akışı bozulmaz? 1.   Öndeki masada oturuyordu bu adam.2.   Biraz sonra cebinden çıkardığı bir saati elinde evirip çevirmeye başladı.3.   Küçücük bir kadın saatiydi bu.4.   Pastanenin köşesine oturdum ve bir adamı seyre koyuldum.Numaralanmış cümleler mantık akışına göre nasıl sıralanmalıdır? Bilişim Teknolojileri sınıfımızdaki ağ türü aşağıdakilerden hangisidir? I. Havanın yatay yöndeki hareketi çevreden merkeze doğrudur.II. Havanın dikey yöndeki hareketi alçalıcı özelliktedir.III. Yağış oluşma ihtimali fazladırIV. Hava molekülleri yoğundur.Yukarıda numaralandırılarak verilen bilgilerden hangileri alçak basınç merkezlerinin genel özellikleri olarak gösterilebilir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin (s.a.v.) Veda Hutbesi’nde değindiği bir konu değildir? Müslümanların Arap Yarımadası’nın dışında ilk fetih hareketleri kim zamanında yapıldı? A = { rakamlar }  kümesinin eleman sayısı kaçtır? Meleklerle ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? İslamiyet öncesi Türk hükümdarlarının devleti yönetme yetkisinin Gök Tanrı’dan almalarına ne ad verilir? Anayasamızın 22. maddesine göre; “Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir.”Anayasamızın bu maddesi haberleşme hürriyetinin hangi yönünü vurgulamaktadır? Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı metinlerden değildir? Deniz ve okyanus sularının içme ve sulama suyu olarak kullanılamamasınıntemel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Sude : I think ghost trains are frightening.Alice : - - - - . They are fun.  Günde ortalama 50 gram et tüketen bir çocuk 40 günde kaç kg et tüketir? 4906 – 3767 = ?​Yukarıda verilen çıkarma işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdaki yargıların hangisi peygamberlerin özellikleriyle ilgili değildir?  Bir işe başlarken niçin besmele çekeriz? Kur’an-ı Kerim’i baştan sona ezberleyen kimseye ne ad verilir?   ‘’Ege Bölgesinde güzel bir sahil kasabasında yaşıyordum hastalığım çok ilerlemişti. Bu yüzden kasabadan ayrılıp İzmir’e yerleşmek zorunda kaldım.’’ diyen birisi için göç etmesinde İzmir’in hangi özelliği etkili olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki ihtiyaçlarımızdan hangisi temel ihtiyaç olmayıp, sosyal bir ihtiyaç listesine girmektedir?   Peygamberimiz(sas)e bir adam gelmişti. Kalbinin çok katı olduğundan şikayet etmişti. Peygamberimiz(sas)in adama verdiği tavsiye aşağıdakilerden hangisidir? Kimi zaman ortam değişikliği yapmak ruhsal dinginliğe kapı aralar.Bu cümleye anlamca en yakın yargı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı ile getirilmek istenen yeniliklerden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğru yazılmıştır? Aşağıdaki durumlardan hangisinde kişinin Besmele çekmesi uygun değildir? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin özelliklerindenden biri değildir? 30 gramlık bir bardak kullanılarak tartılan sütün kütlesi 250 gram gelmiştir. Buna göre sütün net kütlesi kaç gramdır? Aşağıdaki dipnot örneklerinden hangisinin yazımı doğrudur? Kütlesi 100 kg olan bir araba düz yolda durgun halden 90 km/h hıza 5 s de ulaşıyor.Buna göre; arabanın motorunun arabaya uyguladığı kuvvet kaç N dur? Peygamberimizin “Dinin direği” olarak tanımladığı ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Ömer pencereden baktığında babasının kapının önünde zili çalmak üzere olduğunu gördü.Yukarıdaki anlatımda Ömer hangi duyu organını kullanmıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi pekiştirilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi İslam’a göre insanın sorumlu tutulacağı konulardan biridir? Hangisinde kişi zamiri yoktur? Hangi ışık yandığında karşıya geçmeliyiz? (I) Sanat anlayışımızdaki farklılıklar edebiyatımıza da yansımıştır. (II) İslamiyet öncesinde şaman, ozan, kam, baksı adı verilen din adamları çeşitli törenlerde etkili olmuş ve törenlerin dinî eksenli olarak düzenlenmesini sağlamıştır. (III) İslamiyet’in kabulünden sonra eserler İslamiyet’i yayma düşüncesinden yola çıkılarak oluşturulmuştur. (IV) Batı kültürünün etkili olduğu Tanzimat, Servetifünûn ve Fecriati Dönemlerinde sanatçılar, milliyetçilik düşüncesini ön plana çıkarmışlardır. (V) Millî Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi’nde ise memleketçilik düşüncesi etkili olmuştur.Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Ebu Seleme’nin vefatı üzerine Peygamberimizle evlenen, çok hadis rivayet eden sahabiler arasında yer alan annemizin adı nedir? Aşağıdakilerden hangisi dünyamızın uydusudur? Uzun kenarı 20 cm, kısa kenarı da, uzun kenarının yarısı olan dikdörtgenin çevresi kaç cm dir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir