S:1

4265 + 2009 + .........= 7098 İşleminde noktalı yere aşağıdaki sayılardan hangisi gelebilir ?

4265 + 2009 + .........= 7098 İşleminde noktalı yere aşağıdaki sayılardan hangisi gelebilir ? sorunun cevabı "824" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
552 yılında Bumin Kağan tarafından kurulan ve yazıyı kullanan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru olabilmek için kasten işlenen bir suçtan dolayı ne kadar süreyle mahkûm olmamak gerekir? Allaha dayandım! diye sen çıkma yataktan.Manayı tevekkül bu mudur? Hey gidi nadan!Ecdadını, zannetme, asırlarca uyurdu;Nerden bulacaktın o zaman eldeki yurdu? (Mehmet Akif Ersoy)Bu dörtlük aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır? İsra ve Miraç olayı hangi tarihte gerçekleşmiştir? Akşam geç saatlerde yatmamalısınız ( ) Çünkü sağlam kafa sağlam vücutta bulunur cümlesinde ( ) yerine hangi noktalama işareti gelmelidir? Teknolojinin gelişmesi ile bazı meslekler artık önemini kaybetmiştirBu bilgide bahsedilen bir meslek aşağıdakilerden hangisi olabilir? 420032 sayısının okunuşu hangisidir? Eûzü besmele çekerek, Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya. deyip ellerimi yıkarım. - - - - yıkarım. - - - - temizlerim. Yüzümü yıkarım. Sağ ve sol kolumu dirseklerimle beraber yıkarım. Başımın dörtte birini mesh ederim. Serçe parmağımla - - - - içini, başparmağımla da arkasını temizlerim. Ellerimin arkasıyla - - - - mesh ederim. Sağ ve sol ayağımı topuklarımla beraber yıkarım.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Yavuz Sultan Selimin Mısır Seferinin sonuçlarından hangisinin Osmanlı Devletine ekonomik olarak etkisi en azdır? Aşağıdakilerden hangisi cisim olamaz ? Aşağıdakilerden hangisi konuşma dilinin özelliklerinden değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses kaybına uğramış bir sözcük yoktur? I. Öğretici bir amacı olan bilim ve kültür konularında yazılmış eserlerin çoğu orta nesir özelliği taşır.II. Divan nesrinin önemli eserlerinden olan Kâtip Çelebinin Kabusnamesi süslü nesir örneğidir.III. Süslü nesirde secilere çok yer verilmiş, şiirsel bir dil kullanılmıştır.IV. Konu ve anlamın ikinci plana itildiği süslü nesirde yazarların amacı ustalık göstermektir.V. Şairlerin yaşamını anlatan, şiirlerinden örnekler veren tezkireler edebiyat tarihinin yerini tutar.Yukarıda numaralı cümlelerden hangisinde divan nesri ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır? Aşağıdaki kelimelerin hangisi doğru yazılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi insanları birbirinden farklı kılan özelliklerden biri değildir? Aşağıdaki çocuk haklarından hangisi güvenlik ihtiyacı ile ilgilidir? Atatürke göre din aşağıdakilerden hangisi ile bağdaşmaz? Aşağıdakilerden hangisi sözlükte en önce gelir? Aşağıdakilerden hangisi melek ve cinlerin ortak özelliklerindendir? Bahçemizde birçok böcek var. Bazıları kanatlı olduğu için evimize girmesinler diye babam pencerelerimize tel taktı. Ama çok küçük sinekler tellerin deliklerinden içeri giriyor. Babam tam bir sonuç alamamış gibi görünüyor.Bu metinde aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisi yoktur? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve hâllerdendir? Barış sözcüğü hangi cümlede özel isim olarak kullanılmıştır? Dostunu ........seçmeyenin başı................ kurtulmaz cümlesindeki boşluklara aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımızdan birisidir? Üretim faktörlerinden toprağın geliri aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi İslamiyetten önce Arabistanda var olan inançlardan değildir? Sorunlarımızın çözümü kavuşması için ilgili kurumlara.................vermek demokratik haklarımızdır.Yukarıdaki boş yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalı? 1982 Anayasasına göre siyasi parti grupları en az kaç üyeden meydana gelir? Aşağıdaki ayetlerden hangisi iman-bilgi ilişkisine örnek verilemez? Aşağıdaki özelliklerden hangisi Güneşe ait değildir? "Akşam eve geldik." Cümlesinde eylemin kişisi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi küme belirtmez? Aşağıdakilerden hangisi başbakanın görevleri arasında yer almaz? Bir öğrenci evinden okuluna varmak için 158 m yol yürümüştür. Daha gideceği 35 m yol kaldığına göre evi ile okulu arasındaki uzaklık kaç metredir? Hangi adı niteleyen sözcük, o varlığın genel özelliğine uymamaktadır? 12 tane yarım elma kaç bütün elma eder? Aşağıda bazı olaylar verilmiştir.I. Toplu iğnenin su üzerinde batmadan durabilmesiII. Tavanda yürüyen böceklerin düşmemesiIII. Su örümceğinin su üzerinde batmadan yürüyebilmesi.Bu olaylardan hangileri yüzey gerilimi ile ilgilidir? Çevresi 96 cm olan bir karenin bir kenarı kaç cmdir? Güneşin kendi etrafında dönüşü, saat yönünün .................... yöndedir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi göstermeye bağlı sanat eserlerindendir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir