S:1

Bir çiftçi meyve bahçesinden 1 390 kg elma, 2 418 kg armut, 3 363 kg ayva almıştır. Çiftçinin bahçesinden topladığı meyveler toplam kaç kg'dır?

Bir çiftçi meyve bahçesinden 1 390 kg elma, 2 418 kg armut, 3 363 kg ayva almıştır. Çiftçinin bahçesinden topladığı meyveler toplam kaç kg'dır? sorunun cevabı "7.171" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
30 054 − 18 997 = ? işleminin sonucu kaçtır? 1.Annesi Adaya çok kızmıştı. 2.Bir daha bunu yapma! diye uyardı. 3.Bu yaptığın çok ayıp bir davranış. 4.Başkasının eşyasının açılmayacağını bilmen gerekir. Yukarıdaki cümleleri olayların oluş sırasına koyarsak sıralama nasıl olur? Sema Öğretmen eski okulunda uygulayarak başarılı sonuçlar elde ettiği planını, yeni okulunda da değiştirmeden kullanmıştır. Ancak eski okulundaki başarıya, yeni okulunda ulaşamamıştır. Aksine başarının daha da düştüğünü gözlemlemiştir.I. Aynı planı uygulamaya kararlı bir şekilde devam etmesiII. Okulundaki başarılı bir öğretmenin planını değiştirmeden kullanmasıIII. Yeni okulundaki öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak planını yeniden düzenlemesiSema Öğretmenin bu durumda yukarıdakilerden hangisini/hangilerini yapması daha uygun olur? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Kuran-ı Kerimin temel konularından biri değildir? David : John and I are going to the stadium today. We have an extra ticket. Would you like to join us?Robert : - - - -David : Thats OK, maybe next time. Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayı içerisinde yapılan ibadetlerden birisi değildir? Hz. Muhammed (sav.), Hz. Haticenin Şama gidecek olan kervanının başına geçti. Hz. Hatice, kervanla beraber yardımcısı Meysereyi, Hz. Muhammed (sav.)e yardım etmesi için gönderdi. Hz. Muhammed (sav.) Şama ulaştı, malları sattı ve yeni mallar alarak Mekkeye döndü. Yaptığı ticarette dürüst ve başarılı bir alış-veriş ortaya koydu. Meysere, Hz. Hatice ye olan biteni anlattı. Durumu öğrenen Hz. Hatice ona yardımcısı aracılığıyla evlilik teklifinde bulundu. Hz.Muhammed (sav.) bu teklifi bir süre düşündükten sonra kabul etti. Hz. Hatice ile Hz. Muhammed (sav.) sade bir törenle evlendiler.Bu parçaya göre Hz. Haticenin, Peygamberimizin en çok aşağıdaki hangi yönünden etkilendiği söylenebilir? Güzel ve hoşumuza giden bir şey gördüğümüzde aşağıdaki ifadelerden hangisini söylemeliyiz? Genelde bir bilgisayarda C sürücü dendiğinde aşağıdakilerden hangisi anlaşılmalıdır? Mustafa gökyüzüne baktığında ayın yıldızlardan çok büyük göründüğünü farketti. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? 4 deste kalem kaç kalem eder? Türkiyenin Avrupa kıtasında bulunan topraklarına ne ad verilir? Aşağıdaki durumlardan hangisinde özür dilemeliyiz? Karabük ilinde demir-çelik fabrikası sayesinde sosyal, ekonomik, demografik, kültürel alanda büyük gelişmeler olmuştur.Bu durum toplumsal değişmede etkili olan aşağıdaki faktörlerden hangisini örneklendirir? Bir bitkinin yaprak hücresinde;I. SolunumII. Enzim senteziIII. Suyun parçalanmasıIV. Oksijen üretimiverilenlerden hangileri her zaman gerçekleşir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır? Periyodik sistemde aynı grup elementleri ile ilgili, I. Proton sayısı en büyük olanın iyonlaşma enerjisi en küçüktür.II. Kimyasal özellikleri benzerdir.III. Atom yarıçapı en büyük olanın elektron ilgisi en büyüktür.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi bir kelime değildir? 50 cm kumaş 4 liradır. Bu kumaştan 5 m alan bir kişi, satıcıya kaç lira vermelidir? "Eşhedü en lê ilêhe illellah ve eşhedü enlê muhammedün abdühü ve rasülüh." Kelime-i şehadetteki yanlışlar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? Ailesiyle birlikte uzak bir ülkeye giden Bora, bu ülkede kuralların biraz farklı olduğunu görünce çok şaşırır. Öyle ki ismi N ve K harfleri ile başlayanlar haftanın her günü parklar­da serbestçe oynayabiliyorken diğerleri belirli günlerde oynayabilmektedir. Bu ülkede kurallarla ilgili aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz? Kendi sezgine uy ki, hem kendin hem de başkası için iyi olanı yapmış olasın düşüncesini ahlâk anlayışında savunan ve sezgiciliğin kurucusu olan filozof hangisidir? Acı sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu meydana gelmesi beklenen doğal afet aşağıdakilerden hangisidir? Mantarlar aleminde yer alan canlılar,I. Hücre duvarının olmasıII. Heterotrof beslenmesiIII. Sporla üremesiIV. Pasif hareket etmesiverilen hangi özellikler bakımından bitkilere benzetilebilir? Öğretmenlerinin, Farz ibadetlere örnekler veriniz. so- rusuna öğrencilerden;Ahmet: Namaz kılmak Mehmet: Kurban kesmek Hasan: Hacca gitmek Ali: Oruç tutmak örneklerini vermişlerdir.Buna göre hangi öğrenci öğretmenin sorusuna yanlış örnek vermiştir? Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf edebiyatının özelliklerinden değildir? Haklarımızın ihlal edildiği durumlarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? Edison ampulü iki binden fazla yaptığı deneme sonucunda bulmuştur. Yukarıdaki bilgide bilim insanının hangi özelliği ön plana çıkmaktadır? Allahın bize verdiği nimetlere karşı teşekkürümüzü ifade eden sözcük hangisidir? Bir işi aynı nitelikteki 4 kadın işçi 25 günde, aynı nitelikteki 3 erkek işçi ise 50 günde bitiriyor.Buna göre bu işçilerden 2 kadın ve 2 erkek işçi aynı işi birlikte kaç günde bitirir? • Eleştiri yapan kişiye eskiden seyyah, eleştirilere ise münekkit denirdi.• Resmî ve ticari kuruluşların aralarında yaptıkları yazışmalar özel mektup olarak kabul edilir.• Tanınmış kişilerin anıları, yaşadıkları devrin aydınlatılması için bir belge niteliği taşır.Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? İlk kullanımından günümüze kadar kimlik kartları kaç kez değiştirilmiştir? Mustafa Kemal Askerî zaferler ne kadar güçlü olursa olsun ekonomik zaferlerle de taçlandırılmazlarsa kalıcı olamaz. diyerek aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır? Aşağıdakilerden hangisi, tımar sisteminin bozulmasınınsonuçlarından biri değildir? Zannetme ki güldür ne de lâleAteş doludur tutma yanarsınKarşında şu gülgûn piyaleİçmişti Fuzuli bu alevdenDüşmüştü bu iksir ile MecnunŞirinin sana anlattığı hâleBu dizelerden hareketle fecriati şiiriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sınıf başkanlığına aday olan bir kişi hangi hakkını kulanmıştır? Sınıf kitaplığı için 10 öğrenci ikişer kitap, öğretmen de 15 kitap getirmiştir.Buna göre kitaplığa kaç kitap getirilmiştir? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Babalar Günü ne zaman kutlanır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir