S:1

Sosyal ve sevilen biri olmak için sık sık empati yapmalıyız. Cümlesinde ki empati sizce nedir?

Sosyal ve sevilen biri olmak için sık sık empati yapmalıyız. Cümlesinde ki empati sizce nedir? sorunun cevabı "kendini karşındakinin yerine koyma" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Hangi kelime tek bir varlığı ifade eder? Şimdi gelip geçenden zerre kadar korkmuyor. cümlesindeki zerre kadar sözcük grubu yerine hangi sözcüğü kullanabiliriz? Bana öyle geliyor ki, bu çiçek ve bülbül mevsimi gelmeyecek; karlar, yağmurlar kesilmeyecek; artık bir daha bahar, toprağımızı şenlendirmeyecek.diyen bir insan için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 25 192 - 10 450 - 16 365 - 60 596 sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Dinlerin evliliğe bakışı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Çaygeçit köyü geçimini tarımdan sağlamaktadır. Coğrafya dersinde İklim ve Bitki Örtüsü konusunu işleyecek olan Hülya Öğretmen öğrencilerine, köylerinde hangi ürünlerin yetiştirildiğini sorarak derse başlar. Hülya Öğretmen, Çaygeçitin ikliminin Akdeniz iklimi, doğal bitki örtüsünün maki olduğunu açıklar. Ders, Türkiyenin coğrafi bölgelerinin iklimi ve bitki örtüsünün öğretilmesi şeklinde devam eder.Yukarıda verilen örneğe göre Hülya Öğretmen, aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisine uygun davranmıştır? Hangi seçenekte "elbise" sözcüğünün durumunu belirten açıklama vardır? Julia : Hi, Robert. How was your holiday in Antalya last week?Robert :- - - - .Julia :Why? What happened?Robert :Last Saturday while I was driving to the airport,I had a flat tyre and missed the plane.Julia :Im sorry to hear that, Robert. Türkiye Cumhuriyetinin ilk yüksek okulu nerede açılmıştır? Aşağıda ondalık gösterimi verilen sayılardan hangisi yüzde birler basamağına yuvarlandığında sonuç 40,39 olur? İstemek sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde Bu araba iyi bir bakım ister. cümlesindekiyleaynı anlamda kullanılmıştır? Fransızlar, 1802 yılında imzaladıkları El - Ariş Antlaşması ile aşağıdaki yerlerden hangisini Osmanlılara geri vermek zorunda kalmışlardır? I. YumuşakII. BerkIII. PürüzlüIV. Suda ıslanmayanBebeklere mama verilen biberonların emzikleri yukarıdaki niteliklerden hangilerine sahip olmalıdır? - - - - küçük olan sıvılar daha hızlı akar.Yukarıdaki cümlede boş bırakı-lan (- - - -) yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Geleneksel çocuk oyunlarının nasıl ortaya çıktığı konusundaki düşüncelerden hangisi doğrudur? Isınma ve soğuma sonucunda maddelerde değişiklikler oluşur. Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Böyle bağlarYâr başın böyle bağlarGül açmaz bülbül ötmezYıkılsın böyle bağlarBu dizelerde görülen uyak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Ev adresimizde hangi bilgiler bulunmaz? 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre yurt dışı görevi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yakın akraba evlilikleri genetik açıdan değerlendirildiğindeaşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?A) Anne ve babada görülmeyen bir kalıtsal hastalık çocuklardaortaya çıkabilmektedir. Sana gitme demeyeceğimÜşüyorsan ceketimi alGünün en güzel saatleri bunlarYanımda kal. Yukarıdaki dizeler hangi şiir türüne örnektir? Büyük sanatçı kolay olunmuyor. Yıllar geçse de kalı-cılığından bir şey kaybetmeyen sanatçılar, yazılarında noktalama eksikliğinden, söz dizimi yanlışlığından ve mantıksal tutarsızlıktan uzak durmuştur her zaman.Bu parçada sözü edilen sanatçıların vurgulanan özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Tarım kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır? Aşağıdaki gizli antlaşmalardan hangisiyle Antalya, Konya, Aydın ve İzmir İtalya'ya verilmiştir? Çözümlenmiş halde verilen sayılardan hangisi doğru olarak verilmiştir? Sosyolog metafizik konularla ilgilenmeyip, yeri ve zamanı belirli olaylardan hareket ederek çalışmasını sürdürür.Verilen açıklama, bilimsel çalışmalarda uyulması gereken hangi ilkeyi vurgular? Tanzimat edebiyatının kurucuları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi yapıldığında, taban ayrıtının uzunluğu 8 cm, yüksekliği12 cm olan kare dik prizma şeklindeki kutunun hacmi yarıya iner? Aşağıdakilerden hangisi interneti kullanacağımız teknolojilerden değildir? • Hastalık veya yaşlılıktan dolayı ayakta namaz kılamayanların oturarak namaz kılabilmesi• Hasta veya yolcu olanların Ramazan oruçlarını erteleyebilmeleri• Suyun bulunmadığı ortamlarda teyemmümle abdest alınabilmesiBu örnekler, ibadetlerle ilgili temel ilkelerden hangisi ile ilişkilidir? Aşağıdaki duygulardan hangisi olumludur? Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel bir yargı bildirmektedir? Ekonomi andı anlamına gelen Misak-ı İktisadinin kabul edildiği kongre aşağıdakilerden hangisidir? Seçici talebi yaratmaya yönelik bir reklam, aşağıda verilen reklam çeşitlerinden hangisi açısından değerlendirilmelidir? Şiir ile Nazım arasında anlamca bir ilişki vardır.Makaleile aşağıdakilerden hangisinde anlamca böyle bir ilişki kurulabilir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Murat ile Nisanın yaşları oranı 3/5 tir. İkisinin yaşları toplamı 48 olduğuna göre Nisa kaç yaşındadır? Temizlik işlerinde annesine yardımcı olurdu.cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen sayılardan hangisi tek sayıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir