S:1

....... yaşına gelmiş her bireyin nüfus cüzdanında, fotograf bulunması zorunludur.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

....... yaşına gelmiş her bireyin nüfus cüzdanında, fotograf bulunması zorunludur.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "15" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 1950li yıllara kadar Çin hükümeti nüfusu askeri güç olarak gördüğü için nüfus artış hızını arttırmaya yönelik politikalar uyguluyordu.1953 yılı nüfus sayımlarındanüfusu 583 milyon olarak açıklanınca nüfus artış hızını düşürücü politikalar uygulamaya başladı. Bunun için ilk önce şehirlerde doğum kontrol çalışmaları başlatmış ancak etkili olmamıştır. Nüfus artış hızı planlanandan daha yüksek çıkınca 1979da aile başına tek çocuk sahibi olma zorunluluğu getirilmiştir.Çin Hükümetinin bu uygulama ile aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi farz namazlardan değildir? Bir bitkinin yaprak hücresinde;I. SolunumII. Enzim senteziIII. Suyun parçalanmasıIV. Oksijen üretimiverilenlerden hangileri her zaman gerçekleşir? Sübhaneke duasında ve celle senaük kısmı hangi namazı kılarken okunur? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi zamirdir? Aşağıdakilerden hangisi algoritma kullanmamızın nedenlerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatındaki öğretici metin türlerinden değildir? I. TarımII. HayvancılıkIII. HizmetIV. SanayiBir ülkede yukarıda verilen ekonomik faaliyetlerin hangilerinde çalışan kişi sayısının fazla olması ülkenin ekonomik açıdan gelişmiş olduğunu gösterir? Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal değerlerin işlevlerinden değildir? 1, Dış darbelere karşı organları korur. 2. Vücudun dik durmasını sağlar 3. Hareket edebilmemize yardımcı olur.Yukarıdakilerden hangisi iskeletin görevlerindendir? Gözü kapalı olan Osman çeşitli nesnelere dokunarak bunları özelliklerine göre birbirinden ayırt etmeye çalışıyor.Osman aşağıdaki madde çiftlerinden hangisini dokunarak ayırt edemez? 385 cm uzunluğundaki ipi 35 cmlik parçalara bölmek için kaç defa kesmeliyiz? I. Kara ve denizlerin farklı ısınma özellikleriII. Mevsimlik sıcaklık farklarıIII. Günlük sıcaklık farklarıIV. Yerel saat farklarıMeltem rüzgarlarının oluşumunda yukarıda verilenlerden hangileri etkili olmaktadır? İki yüz bir bin on sayısının doğru olarak yazılışı hangisidir? Dalgaların genel özellikleri ile ilgili verilen;I. Birim zamandaki dalga sayısına frekans denir.II. Bir tam dalga oluşması için geçen süreye periyot denir.III. Dalganın bir periyodik zamanda aldığı yola dalga boyu denir.yargılarından hangileri doğrudur? Güneş- güneşli kelimeleri arasındaki ilişki aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde vardır? Aşağıdakilerden hangisi Allaha (cc) şükür ifadesi değildir? Aşağıdakilerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz? İnsanların kontrolü dışında gerçekleşen, büyük can ve mal kayıplarına neden olabilen doğa olaylarına .......... adı verilir.Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse parça anlamlı bir şekilde tamamlanmış olur? Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir.Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 19' un 4 eksiğinin 12 eksiği kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi dini bayramdır? Anadoluda birçok medeniyetin kurulup gelişmesinde aşağıdaki özelliklerinden hangisinin etkisi bulunmaz? Büyük Selçuklu Devletini kuranlar, aşağıdaki Türk topluluklarından hangisidir? I need two - - - - of bread to make a sandwich. Başkent TUŞBA (Van) olmak üzere kurulan, kaleler ve su kanalları ile ünlü uygarlık hangisidir? Günümüzde sanayileşme, madenlerin işlenmesi, doğal çevrede bazı değişikliklere neden olmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun ortaya çıkardığı olumsuz sonuçlardan biri değildir? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi eş anlamlı değildir? Aşağıdakilerden hangisi öğretici metin değildir? Aşağıdakilerden teknolojik ürünlerden hangisi iletişim alanında kullanılmaz? Sinem, ödev yapmayı hiç sevmez ve baştan savma ödev yapar. Çantasını akşamdan hazırlamaz, evden çıkmadan 5 dakika önce hazırlar.Sinem, aşağıdaki sorunların hangisini yaşayabilir? Aşağıda verilen maddeler ve eşleştirilen özelliklerinden hangisi yanlıştır? Divan-ı Hümayunu kaldırarak bakanlıklar kurdum. -Yeniçeri Ocağını kaldırdım.- İlköğretimi zorunlu hale getirdim.Yukarıda belirtilen ıslahatlar aşağıda belirtilen alanlardan hangisi ile ilgili değildir? Hava olaylarının bir yerde uzun yıllar boyunca gösterdiği ortalama duruma..................................denir​Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Kuran-ı Kerimde insanın yaratılış amacı aşağıdakilerden hangisidir? 8 yarım elmadan kaç tane bütün elma elde ederiz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soğuk kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır I. Dünya Savaşında itilâf devletleri Osmanlı Devletini saf dışı bırakmak ve Rusyaya yardım etmek için aşağıdakilerden hangisini ele geçirmeyi gerekli görmüşlerdir? Hayvansal parazitler iç ve dış parazit olmak üzere iki gruba ayrılır.Buna göre,I. İç parazitler konak canlının vücudu içinde, dış parazitler konak canlının vücudu dışında yaşarlar.II. Dış parazitlerin sindirim sistemleri gelişmediğinden konağın sindirilmiş besinlerini kullanırlar.III. İç parazitlerin hareket, duyu, sinir sistemleri basit ama üreme sistemleri gelişmiştir.ifadelerinden hangileri doğrudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir