Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Kur'an-ı Kerim'in her bir cümlesine ne denir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Kur'an-ı Kerim'in her bir cümlesine ne denir? sorunun cevabı "Ayet  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

İnsanın ölümüyle başlayıp sonsuza kadar sürecek olan hayatın varlığına iman etmektir.Yukarıda bahsedilen İslam’ın inanç esası aşağıdakilerden hangisidir? I. Peri BacalarıII.   Tortum ŞelalesiIII.   Ayasofya CamiYukarıda verilen yapılardan hangileri doğal anıtlara örnek olarak verilebilir? Tıp Bayramı ne zaman kutlanır? “Her günün hâli, dünkü günün hâline benzemez. Haller ömür, zaman ırmak gibi akıp gider. Onu bağlayacak, akışını durduracak hiçbir şey yoktur.”Aşağıdakilerden hangisi Mevlana’nın bu sözü ile ilişkilendirilebilir? Kimi insanlar, nerede konuşursa konuşsun “ben” diye söze başlar. Hep ne yaptığını yapacağını anlatır. Kendisi gibi düşünmemeyi de cahillik olarak yorumlar. Şöhretliyse iyice ipin ucunu kaçırır, ısrarlı ve kırıcı olur.Parçada tanıtılan kişide aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Çamaşır makinesi hangi gruba girer? Aşağıdaki sayılar yuvarlanabileceği en yakın yüzlüklerle eşleştirilmişlerdir.Hangi seçenekteki eşleştirme doğru yapılmıştır?  I. İran’ın Osmanlı topraklarına saldırmasıII. Avusturya ile İran’ın ittifak kurmasıIII. Şah Tahmasb’ın Bağdat valisini öldürtmesiIV. Hicaz su yolları meselesiYukarıda verilen nedenlerden hangileri Osmanlı Safevi ilişkilerinin bozulmasının nedenlerindendir? Michael : Do you want to come to my birthday party?Joseph : I am sorry, I can’t. - - - -. "baraka" sözcüğü doğru hecelenmiştir? Aşağıdakilerden hangisi internet kullanımıyla ilgili doğru bir ifadedir? İslam dini ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?