Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşğıdaki terimlerden hangisi dini bir terim değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşğıdaki terimlerden hangisi dini bir terim değildir? sorunun cevabı "İyi  günler " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki kelimelerden hangisi “ihtiyar” kelimesinin eş anlamlısıdır? Hangi durumdaki yetişkin bir kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sında insan hakları üç ana başlık altında ele alınır.Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?      Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik,    Bin atlı, o gün dev gibi bir orduyu yendik.Bu dizelerdeki söz sanatları, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?  Yazarın herhangi bir konuda görüşlerini sanki karşısındakiyle konuşuyormuş gibi senli benli bir ifadeyle anlattığı yazı türü hangisidir?  “Kur’an-ı Kerim’in ana konularını ………………, ………………..,……………………… ve …………….. olmak üzere 4 başlık altında toplayabiliriz.”Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdaki şıklardan hangisiyle tamamlamalıyız? ---- Bu sektörün çalışma alanı, kaynağın bulunduğu yerdir ve bu yerin seçim kararı için başka şans yoktur. Mineralin aranması, bulunması ve rezervin saptanmasıyla başlayan faaliyet, daha sonra toprağın gevşetilmesi, galeriler açılması, patlatmalar, sondajlar ve benzeri süreçlerden geçmektedir. Çıkarılan cevhere kırma, öğütme, yüzdürme gibi işlemler yapılmaktadır.Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygundur? A: ....................called you in the morning?B: Cem.A) WhoB) WhatC) WhyD) Whose Taşıtlara binerken ve taşıtlardan inerken aşağıdaki kurallardan hangisini uygularsak tehlikeyle karşılaşmayız? Bir bilet kuyruğunda Gökşen’in önündeki kişilerin sayısı, arkasındaki kişilerin sayısının 2 katından 3 fazladır. Bilet kuyruğunda toplam 34 kişi olduğuna göre Gökşen önden kaçıncı sıradadır? En eski edebî türlerden birisi olarak kabul edilen destanlar, tahkiye esasına dayalı halk edebiyatı anlatmalarıdır. Tahkiye esasına dayalı diğer edebî metinlerde olduğu gibi, kahramanın takdimi, destan metinlerinde de belirli anlatım yöntemleriyle gerçekleştirilmektedir. Bu metinlerde kahramanın takdimi sürecinde kullanılan çeşitli yöntemleri; “adlandırma”, “nitelendirme” ve “takdim” başlıkları altında incelemek mümkündür.Bu parçada dil hangi işleviyle kullanılmıştır?