Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçekten iman etmiş olamazsınız. Size birbirinizi sevdirecek bir şey söyleyeyim mi?
Peygamberimiz(sav)in bu hadisinde hangisinden bahsetmiştir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçekten iman etmiş olamazsınız. Size birbirinizi sevdirecek bir şey söyleyeyim mi? Peygamberimiz(sav)in bu hadisinde hangisinden bahsetmiştir? sorunun cevabı "Sevgiden " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi ateşli havalede yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır? Why do we study lessons?.................................  Aşağıdakilerin hangisinde melek ve yaptığı görev yanlış verilmiştir? 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti aşağıdaki cephelerden hangisinde Ruslarla mücadele etmiştir?   143  ifadesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? “703 841 > 703 799 > 703 794 > 703 796 > 703 609”Yukarıdaki sıralamada hangi iki sayı yer değiştirdiğinde sıralama doğru olur? Haritalardaki küçültme oranına ……………….. adı verilir. Aşağıdakilerden hangisi kaderin tanımıdır? Aşağıdakilerden hangisi sanat eserinin özelliklerinden biri değildir? I- Felsefe, varlığın var olup olmadığını, varsa ne olarak var olduğunu araştırır.II- Felsefe, varlığı genel olarak bir bütün olarak ele alır.III- Felsefe, varlığı parçalara ayırarak ve deney yöntemini kullanarak açıklar.Yukarıda verilenlerden hangileri felsefenin varlığa yaklaşım özelliklerindendir?  Ahmet’in “Madde ve Isı” üitesi ile ilgili hazırladığıev modeli içn yaptığı işemlerden bazıları aşğıdaverilmişir:1. işem ➞Çtı içn kırmızı karton kullandım.2. işem ➞Kalorifer peteklerini alüinyum folyodanyaptım.3. işem ➞Duvar yapmak içn kullandığımmukavvaların arasına plastik köüyerleşirdim.Ahmet’n 3. işemi yapmasıı amacıaşğıakilerdenhangisidir? Hangisi güçlü yönlerimizden biri olamaz?