Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Allahın güzel isimlerine ne denir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Allahın güzel isimlerine ne denir? sorunun cevabı "Esma-i Hüsna" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi mat görünüşlüdür?  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre “ders seçimi” okulun imkânlarına bağlı olarak veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehberlik öğretmeninin bilgisi dâhilinde öğrenci tarafından ne zaman yapılır? Türk hikâyeciliğinin çok sesliliğe kavuştuğu dönem aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda kelimeler hecelerine ayrılmıştır. Bunlardan hangisi yanlıştır?  4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanun’a göre Kurum ve kuruluşlar, hazırladıkları raporu Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna her yılın hangi ayında gönderir? Aşağıdakilerden hangisi elektrikle çalışmaz ?  Balıkesir, Bursa ve Bilecik mermer yataklarının bulunduğu illerimizdendir. Bu durum bu illerin arazilerinin jeolojik geçmişiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine kanıt oluşturur? Aşağıdaki şifrelerden hangisi en güvenlidir? Klark : Skydiving is a dangerous sport but I want to try it. My parents didn’t let me do it last summer but I’ll try it this summer because it is my dream. I think extreme sports are exciting and challenging. My buddy, Jason, is a white - water rafting expert. Last year, he helped me try it and I liked it. Then, I read a lot about dangerous sports like rafting, bungee jumping etc. Now, I am fond of themand I want to be an expert like Jason.Klark likes extreme sports because - - - - .  I. PlanlamaII. Proje fikrinin analiziIII. UygulamaIV. Proje fikrini belirlemeV. Değerlendirme VI.FinansmanProjelerin planlanması ve yürütülmesi sürecindeki aşamaların doğru sıralanışı hangisidir? Metinde üzerinde durulan düşünce, bilgi, gözlem ya da haberin en genel en soyut ifadesine - - - -; belli bir bağ-lamda kişi, yer, zaman ve durum bildiren sözcüklerle sınırlandırılmasına - - - - denir.Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir? Alevi-Bektaşilerin, evrende bulunan her şeyindöndüğünden hareketle, cem ayinlerinde Allah’aolan aşk ve sevgilerini ifade etmek için ayaktadönerek yapmış oldukları ritüellere ne ad verilir?