Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Evrendeki her şeyi, kuşları ağaçları insanları hayvanları bitkileri kim yaratmıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Evrendeki her şeyi, kuşları ağaçları insanları hayvanları bitkileri kim yaratmıştır? sorunun cevabı "Allah" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi köy gerçeğini eserlerine konu edinen yazarlardan biridir? Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise D yanlış ise Y yazdığınızda nasıl bir sonuç ortaya çıkar.(.......)  Kuvvet uygulandığında cisimlerin şeklinde ve hareketinde değişiklikler olabilir.(.......)  Mıknatısların iki kutbu ‘’ A  ve B ‘’ diye adlandırılır.(.......)  Katı maddelerin belli bir şekli yoktur.(.......)  Teleskop kalbin sesini dinlememizi sağlayan bir alettir.(.......)  Sıvıların içine koyulduğu kabın ağırlığına  dara denir. “Süt” sözcüğü aşağıdaki eklerden hangisini alırsa anlamı değişir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim sayısı diğerlerinden fazladır?            “Ödül” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Sabah saat 09.45’te başlayan oyun 2 saat 25 dakika sonra bitiyor? Oyun saat kaçta biter?  “Yeryüzündeki diller, ses sistemi, biçim yapısı ve söz dizimi bakımından bazı yakınlıklar ve benzerlikler göstermektedir.”Diller arasındaki bu yakınlık vebenzerliğe ne ad verilir?  Alfa ve beta bozunması yapan bir çekirdek uyarılmış durumdan kararlı hâle geçmesi için enerjisinin bir kısmını foton hâlinde yayınlar.Bu yayılan enerji paketlerine ne ad verilir? 1.“Güneş ve ay bir hesaba göre (hareket etmekte)dir. Yıldızlar ve ağaçlar (Allah’a) secde eder. (Allah’ın koyduğu ölçülere göre hareket eder.) Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) o koydu. Sakın den- geyi bozmayın.”(Rahman suresi, 5-8. ayetler)2.“Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O’dur. Her biri bir yörüngede hareket etmektedir.”(Enbiya suresi, 3. ayet)3.   “O (Rab) ki seni yarattı ve düzenledi, sana ölçülü bir biçim verdi.”(İnfitar suresi, 3. ayet)4.   “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan…”(Furkan suresi, 58. ayet)Yukarıda verilen ayetlerden hangisi verdiği mesaj açısından diğerlerinden farklıdır? aşağıdakilerden hangisi devleti oluşturan unsurlardan değildir?   Ahmet, bir bardak suyu buzdolabının buzluğuna koyuyor. İki – üç saat sonra suya bakıyor. Ahmet, acaba hangisini görmüş olabilir?  Aşağıdakilerden hangisi İkna Edici İletişime örnek değildir?