Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki durumlardan hangisinde kişinin Besmele çekmesi uygun değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki durumlardan hangisinde kişinin Besmele çekmesi uygun değildir? sorunun cevabı "Hırsızlık yapmadan önce" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.(    ) Mıknatıs; demir, nikel, kobalt gibi maddeleri ve bu maddelerden yapılmış olan cisimleri çeker.(    ) Sürtünme, hareketi hızlandıran kuvvettir.(    ) İyi görebilmek için ışık miktarının normalden az ya da fazla olmaması gerekir.(    ) Tasarruflu ampul kullanarak ülke ekonomisine katkı sağlamış oluruz.(    )  Halojen lambalar ,ilk icat edilen lambalardır. Ömrünü ilim öğrenmekle geçirmiş Türk bilginidir. Dinî ilimlerden başka matematik, astronomi gibi ilimleri, Latince ve Fransızcayı öğrendi. Batı ilimlerine ilk pencereyi açan, devrine göre çok ileri düşünen bir bilgindir. Fikir tarihimize tarih, coğrafya, toplumbilim alanlarında her biri Batı anlayışıyla yazılmış ciddi emek ürünü eserler bırakmıştır. Cihannüma ve Fezleke önemli eserlerindendir.Bu parçada tanıtılan ünlü Türk bilgini aşağıdakilerden hangisidir?  Acısı kaç paredir ovanınKaç renkle yetişir gülü yaylanın Dalgası nasıl köpürürNasıl vurur kıyıya deniz ne bileyim Ben dağları bilirimBu şiirde kişileştirilen varlık aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün kültürel sonuçlarından biridir? Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur? “Paralelleri dik kesen, kutup noktalarında birleşen çizgilere …....... denir.”Verilen tanımın tamamlanabilmesi için cümledeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Hangi cümlenin sonuna soru işareti koymalıyız? I. En uygun seçeneğin belirlenmesiII. Probleme ait alt bilgilerin toplanmasıIII. DeğerlendirmeIV.Seçeneklerin oluşturulması ve değerlendirilmesiV. Kararın uygulanmasıVI. Problemin anlaşılmasıVII.Bilgilerin çözümlenmesi ve yorumuYukarıda karışık olarak verilen “yönetimde karar sürecine ait işlem basamakları” işlem sırasına göre sıralandığında son üç basamağını aşağıdakilerden hangisi oluşturur? 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, vali idare şube başkanlarını heyet olarak yılda en az kaç defa toplar? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım hatası yapılmıştır? Peygamber Efendimiz’e gelen ilk vahiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi y anlıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna  “soru işareti” (?)  konulmaz ?