Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Hz.Muhammed adı anılınca aşağıdakilerden hangisini söylemeliyiz?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Hz.Muhammed adı anılınca aşağıdakilerden hangisini söylemeliyiz? sorunun cevabı "Sallallahu aleyhi vesellem " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Alan ……. cats very much.  “Makinelere olan ilgim nedeniyle onları inceler, mühendislere sorular sorardım. İnsanların kul- lanabileceği dayanıklı ve ucuz bir lamba yap- mak istiyordum. Bunun için başarısız geçen binlerce deney yapmama rağmen bıkmadım ve sonunda başardım.”Bu metinde bilim insanlarında bulunması gereken;I.  insanlara faydalı olma,II.  merak duyma,III.  sabırlı olmaözelliklerinden hangilerine yer verilmiştir? ▪ Duygusallık bildiren cümle▪ Hayal ürünü cümle▪ Karşılaştırma cümlesi▪ Abartı bildiren cümleAşağıdakilerden hangisi, bu cümle çeşitlerinden herhangi birine örnek olamaz?. Öğlen yemeğini saat 12.15' te yedim. Yemekten sonra 1 saat 15 dakika bahçede top oynadım. Eve döndüğümde saat kaç olmuştur? When Carol arrived at the restaurant, her boss - - - - the dinner. Kâbe  olmasa  kapun  ay  ile  gün  leyl  ü  nehâr Eylemezlerdi tavâf ol güzeri döne döneBu dizelerin zihniyeti aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? 1. Namazda gülmek ,konuşmak.2. namazda bir farzı terk etmekYukarıdaki durumlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi mezheplerin oluşmasının nedenlerinden biri değildir? Zekatla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki sözcüklere ‘’-e, -a’’ ekleri getirildiğinde hangi sözcükte bir değişiklik meydana gelir?       John speaks German - - - - . Bir ülkede uygulanan nüfus politikası sonucunda;- Nüfusun yaş ortalamasında- Kişi başına düşen milli gelir miktarında- Tasarruf miktarında artış olmuştur.Buna göre bu ülke hangi nüfus politikasını izlemiştir?