S:1

3 rakamı aşağıdakilerden hangisinin bir çarpanıdır?

3 rakamı aşağıdakilerden hangisinin bir çarpanıdır? sorunun cevabı "54" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
75 cm 1 m den kaç cm eksiktir? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı döneminde Türk kadınının toplumdaki rolü konusunda bir fikir vermektedir? ( ) Başkaları tarafından sevilmek için onların yaptıkları kötülükleri görmezden gelmeliyiz.( ) Şaka olarak birisiyle alay etmek kötü davranış sayılmaz.( ) İslam dini başkalarının kusurlarını araştırmayı hoş görmez.( ) İlk indirilen ayetler Müddesir Suresi'nin ilk 5 ayetleridir.Yukarıdaki cümlelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y yazarsak doğru harf sıralaması nasıl olur? Kenar uzunlukları 34 cm, 40 cm ve 28 cm olan bir çeşit kenar üçgenin çevresinin iki katının 8 fazlası kaç cmdir? Ayın ilk haritasını çıkaran ve Ayın bir bölümüne adı v erilen Türk-İslam bilim insanı kimdir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi soru anlamı taşımamaktadır? Demokratik devletin temel özelliklerinde biri de yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin baskıcı bir yönetim oluşturmamak için farklı organlara verilmesidir.Demokratik devletin bu özelliği aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? Araplar, aşağıdaki hangi uy- garlığın rakamlarını matematik biliminde kullanmışlardır? 925 – 400 = ?Yukarıda verilen çıkarma işlemini zihinden yaparsak sonucu kaç olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir olay, nedeniyle birlikte verilmiştir? 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre İş Kanuna tabi iş yerlerinde, işverenlerin okul öncesi eğitim kurumu kurumları için gerekli şartlar ve diğer hususlar Milli Eğitim bakanlığı ile hangi bakanlık tarafından birlikte düzenlenecek bir tüzükte gösterilir? Aşağıdaki sayılardan hangisi, 2ye tam olarak bölünemez? Mineraller ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır ? Kötülükleri, çirkinlikleri, güzel olmayan davranışları ortaya koymak ve eleştirmek amacıyla yazılmış; insanlar arasında geçebilecek olayları hayvanlar, bitkiler veya cansız varlıklar arasında geçiyormuş gibi gösteren, insanlara daima bir ders verme amacıyla oluşturulmuş eserlere ne denir? Kamunun faydalandığı okul, hastane ve benzerlerinin, giriş çıkış kapılarının her ikiyönünden kaç metrelik mesafe içinde park edilmesi yasaktır? Kavramlardan biri diğerinin tüm bireylerini kapsıyorsa aralarında "tam girişimlilik" ilişkisi vardır.Buna göre, hangi seçenekte verilen kavramlar arasında tam girişimlilik ilişkisi vardır? Kur'an-ı kerim hangi yıl inmeye başlamıştır? Işık yayarak çevresini aydınlatan her cisim ışık kaynağıdır.Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir? Kuran-ı Kerimin yöntemi sadece bilgi vermek değil, doğruyu ve güzeli yaşatmaktır. Bunu yaparken eğitir ve düşündürür. Yukarıda Kuran-ı Kerimin hangi temel eğitici niteliğine vurgu yapılmaktadır?A) Kuran öğüt verir ve hatırlatır.B) Kuran-ı Kerim iyiye ve güzele yönlendirir.C) Kuran insanın evrenle ilişkisi konusunda yol gösterir.D) Kuran insanın insanla ilişkisi konusunda yol gösterir. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir