Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
3 rakamı aşağıdakilerden hangisinin bir çarpanıdır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
3 rakamı aşağıdakilerden hangisinin bir çarpanıdır? sorunun cevabı "54" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki bilgilerden doğru olanın başına (D), yanlış olana (Y) yazınız.(....) Herkesin duygu ve düşünceleri birbirine benzer.(....) Kronolojik sıra, olayların zaman sırasına göre sıralanmasıdır.(....) Aynı yaşta olan insanlar aynı şeylere ilgi duyar.(....) Sinirli ve heyecanlı olma fiziksel özelliğimizdir.(....) Atatürk’ün kişisel özelliklerinden biri de planlı olmasıdır. Bir grupta veya işte bir kimseye düşen göreve ………… denir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Hangi cümlede ünlem işareti kullanılamaz? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde “ sert ” kelimesi farklı anlamda kullanılmıştır? Benim işim beklentilerimi gerçeklere uydurmaktır, gerçeklerin beklentilerime uygunluğunu sağlamak değil.Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır? 8-0-1-6-4 rakamları ile yazılabilecek rakamları farklı en küçük 5 basamaklı sayı hangisidir? Aşağıdaki sözcük çiftlerinin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada verilmiştir? Peygamberimizin (s.a.v.) sözlerine, davranışlarına ve sahabilerin yapmış olduğu olumlu davranışları onaylamasına …………….. denir. A: ........................................B: Yes, she did?A) Is she a student at university?B) Does she play tennis at weekend?C) Has she got a laptop or a desktop?D) Did she visit her friends on Sunday? Hangisi farklıdır? Solunum sistemimizin sağlığı için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız? Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin ilkelerinden değildir?