Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki sayıların çarpanları karşılarına yazılmıştır.Buna göre hangisi yanlıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki sayıların çarpanları karşılarına yazılmıştır.Buna göre hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "6 → 1, 2, 3" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Orta Asya Türk toplumlarında;Askerlik bir meslek olmaktan çok her an savaşa hazır hayatın içinde normal bir yaşam biçimi olarak görülürdü. Diğer toplumlar Türkler için’’ Ordu Millet’’ tanımlaması yapmıştır.Verilen bilgiye göre, Türk ordu teşkilatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir çarpma işleminde çarpım 64, çarpanlardan biri 8 ise diğer çarpan kaçtır? Zekat ve ……………...İslam’ın emrettiği yardımlaşma yollarından bazılarıdır.Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bir paket dondurmanın brüt kütlesi 250 g ’dır. Darası 50 g olduğuna göre net kütlesi kaç gramdır?  “Toplumsal yaşamda bir takım yazılı ve yazılı olmayan kurallar vardır. Bu kurallara uyulması gereklidir.”Aşağıdakilerden hangisi yazılı olmayan kurallardan biridir? ”Kır” kelimesi hangi cümlede farklı bir anlamda kullanılmıştır?  Cebimdeki paranın 85 lirasını harcadıktan sonra 45 liram kalıyor.Buna göre benim kaç liram vardı? Galileo Galilei was born in Italy in 1564. Helived in Italy and he studied astronomy, physicsand mathematics. He was a famous physicist,mathematician, astronomer and a philosopher.He worked at the University of Pisa and Padma.His most famous scientific work was “SiderusNuncius.” He died on 8thJanuary, 1642.The passage doesn’t mention - - - - .  Aşağıdakilerden hangisinde öğrenmenin etkili olduğu söylenemez? I. Hipotez kurmaII. Veri toplamaIII. Tahmin yapmaIV. Problemi tespit etmeV. Kontrollü deneyler yapmaYukarıdaki bilimsel yöntem basamaklarının doğru sı- ralanışı aşağıdakilerden hangisidir? I. TeizmII.  PanteizmIII.  AteizmYukarıdakilerden hangileri Tanrı’nın varlığıyla ilgili farklı bir görüştür? Aşağıdaki cümlede cümlenin ögelerinden hangisi eksiktir?“Bakan, bugün otoyolun temelini attı.”