Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi 12 sayısının çarpanlarıdır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi 12 sayısının çarpanlarıdır? sorunun cevabı "1-2-3-4-6-12" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

I. Deprem, bazı önlemler alınarak engellenebilir. II. Eğimli arazilerde ağaçlandırma çalışması yapılarak erozyon önlenebilir. III. Deprem öncesi alınacak önlemler zararı en aza indirir.Yukarıdaki doğal afetlerle ilgili ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Güneş’in geometrik şekli ............................. benzer. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? “Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi başkasına yapmamalıyız. Kendimizi karşımızdaki insanın yerine koyarak onun duygularını anlamaya çalışmalıyız.” Bu ifade hangi kavramın açıklamasıdır? Tuz ve şekerden oluşan bir karışım aşağıdaki ayırma yöntemlerinden hangisi ile bileşenlerine ayrıştırılabilir? 42’den başlayarak ileri doğru ikişer sayarsak 8. sayı kaç olur? Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkelerinden değildir?  Bir toplumda belli bir dönemde iletişim teknolojisi alanında yaşanan gelişmeler aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek olabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi ile ilgili soru sorulmaktadır? “Kim bu dini güçleştirirse din onu mağlup eder; fakat siz kolaylaştırınız ve orta yolu tutan olunuz.’’Yukarıda verilen Hadis-i Şerif fıkıh ilminin ilkelerinden hangisi ile alakalıdır? “Kafasındaki kocaman şapkayla etrafı göremiyordu.” Cümlesinde hangi sözcük varlığın özelliğini belirtmektedir? When you see the red light, you- - - - stop. You can cross the road when it is green. Eğitim ve Öğretim faaliyetlerinde bilişim teknolojileri ile bilişim ürünlerinin kullanılmasına yönelik çalışmalarını yürüten müdürlük hangisidir?