S:1

Aşağıdakilerden hangisi 12 sayısının çarpanlarıdır?

Aşağıdakilerden hangisi 12 sayısının çarpanlarıdır? sorunun cevabı "1-2-3-4-6-12" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Her sabah kahvaltıda 7 bardak meyve suyu tüketen bir aile bir ayda kaç bardak meyve suyu tüketir? (1 ay 30 gün) Ey amca güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler bu dini anlatmaktan vazgeçmem demesi peygamberimizin hangi özelliğini vurgulamaktadır. Egemen, ufuk çizgisinden kendine yaklaşan bir geminin fotoğraflarını çekmektedir.1 – Geminin tamamının görülmesi2 – Geminin yarısının görülmesi3 – Geminin sadece bayrağının görülmesi Egemenin fotoğraflarının çekilme sırası aşağıdakilerden hangisidir? Bilgisayar donanımının uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayan ve programcılar tarafından yazılan kod parçalarıdır.Yukarıda verilen tanım, Bilişim Teknolojileri kavramlarından hangisine aittir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde burun sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır? Kitap okuduğumu görünce çok şaşırdı. cümlesinin özellikleri ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur? Bakkaldan yumurtaları sen alabilirsin ............düşürmemeye dikkat et. Anlam bütünlüğünü sağlamak için bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilmelidir? I-MemurII-Sözleşmeli personelIII-Geçici personelIV-İşçi657 Sayılı Devlet Memurları Kanunuda sayılan istihdam şekilleri, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak bir arada verilmiştir? O vakit Allahtan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın. ġayet sen kaba, katı yürekli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile.... (Âl-i İmrân , 159. ayet.)Yukarıdaki ayet Peygamber efendimiz (sav)in hangi özelliğinden söz etmektedir? - Biş ernek tüz ermes. (Beş parmak düz olmaz.)- Tegirmende togmış sıçgan kök kökreginge korkmas. (Değirmende doğmuş sıçan gök gürültüsünden korkmaz.)- Aç ne yimes tok ne times. (Aç ne yemez, tok ne demez.)Bu cümleler İslamiyet Öncesi Dönemde aşağıdaki kavramlardan hangisiyle karşılanır? Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıt değildir? Aşağıdaki sanatçılardan hangisi İkinci Yeni şiir anlayışıyla eser vermemiştir? Hangi seçenekte maddenin üç hali de bulunur? Mektup yazarken, hitap cümlelerinden sonra hangi noktalama işareti kullanılır? Aşağıda verilen kişi ya da kurumlardan hangisi yürütme görevini yerine getirir? Aşağıdaki atabeyliklerden hangisinin diğer adı "Şam Atabeyliği"dir? Taassup ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre engelli personel çalıştırma yükümlüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetimi ile engellilerin Devlet memurluğuna yerleştirilmesinden aşağıdakilerden hangisi sorumludur? Bir yerin nüfusunun fazla olmasının doğal ve beşeri sebepleri vardır. Bunlardan;I. Yeryüzü şekilleriII. Ekonomik faaliyetlerIII. İklimhangileri doğal sebeplerdendir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir