Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
54 , 30 ve 81 sayılarının ortak bölenlerini en büyüğü kaçtır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
54 , 30 ve 81 sayılarının ortak bölenlerini en büyüğü kaçtır? sorunun cevabı "3" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Gökyüzünde İsa ileTur Dağı’nda Musa ileElindeki asa ileÇağırayım Mevla’m seniBu dörtlükte aşağıdaki söz sanatlarından hangisine başvurulmuştur? Sağlıklı büyümenin en önemli kuralı nedir? Farabi´nin, seçimle belirlenen erdemli kişiler tarafından yönetilen ütopik devlet tasarısını anlattığı eseri hangisidir? (1) Torul ilçesini geçip Karaca Mağarası’na vardığımızda âdeta büyüleniyoruz. (2) Denizden 1550 m yükseklikte bir mağara burası. (3) Gümüşhane’nin en ilgi çekici yerlerinden biri. (4) Sarkıtlar, dikitler, sütunlar, traverten basamakları apayrı masalımsı bir dünya yaratmış burada.Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangi- sinde öznel bir yargı yoktur? Denklemleri 2x + y - 1 = 0 ve ay + x =-2 olan doğruların kesiştikleri noktanın apsisi 1 olduğuna göre a kaçtır?  “Dünya yuvarlaktır.” önermesi “Dünya” diye adlandırdığımız gezegenin yuvarlak olması halinde doğru, olmaması halinde ise yanlış değeri almaktadır. Buna karşılık “Dünya” kendi başına ne doğrudur ne yanlıştır; fakat o gerçek bir varlıktır.Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-da/-de”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Dedemiz aşağıda  verilen oyunlardan hangisini çocukluğunda oynamamıştır?  7 onluk 3 birlik ve 4 yüzlükten oluşan sayı ile 5 birlik 1 yüzlükten oluşan sayının farkı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi tartışma yönteminin aşamalarından değildir?  Alex :What do you think of going to Bahamas thissummer?Eva : I am not sure about that. I think we should - - - - broadly.