Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıda verilen sayı çiftlerinden hangilerinin bir dışında ortak böleni yoktur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıda verilen sayı çiftlerinden hangilerinin bir dışında ortak böleni yoktur? sorunun cevabı "17 – 53" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

……………………… üyesi olduğumuz grupta üstlendiğimiz rollerin gereklerini yerine getirmektirYukarında boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? “sebep” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?          “ Nice sultanları tahttan indirdi.            Nicesinin gül benzini soldurdu.            Nicelerin gelmez yola gönderdi.            Bir ayrılık bir yoksulluk, bir ölüm.”                 Yukarıdaki dörtlüğün türü aşağıdakilerden hangisidir?   Atatürk' ün babasının adı nedir? Aşağıda verilenlerden hangisi diğerlerinden farklı halde bulunur? Birinci Dünya Savaşının başlıca sebepleri  I-SömürgecilikII-Milliyetçilik akımıIII-Silahlanma ve bloklaşmaIV-Birleşmiş Milletler Örgütünün Kurulması. Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisinin dolaylı da olsa I. Dünya Savaşına neden olduğu söylenemez?           Kırgızların Ötüken bölgesini terk etmelerinin nedeni, aşağıdakilerden hangisidir? Saat 12.00’da başlayan bir film, saat 14.25’ te bittiğine göre, film kaç dakika sürmüştür? Ebrehe’nin Kâbe’yi yıkmak için yaptığı saldırının anlatıldığı sure aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "daha" kelimesi "henüz" anlamında kullanılmıştır? Şiirlerim, en çok beni bu saatlerde çağırır. İşte yıllardır okuduğum şiirler! Her defasında başka görünüyorlar ve insanı alıp götürmeyi biliyorlar. Ne var bu şiirlerde? Neden çevremdeki sınırlar birden böyle akıverdi? Bilmiyorum. Yalnız on- larda sessizliğin verdiği bir şey var. Belli ki bu şiirler sessizlikten doğmuşlar, onun için de bu kadar sonsuzluğa gidiyorlar.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi farklı elektrik kaynağıyla çalışır?