Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
32.61 işlemin sonucu aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu ile aynıdır ?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
32.61 işlemin sonucu aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu ile aynıdır ? sorunun cevabı "(30+2).61" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

“Atatürk gittiği her yerde okullara uğrardı.”Tümcesinde, hangi sorunun cevabı yoktur?  ''Kişinin başkasına zarar vermeden düşündüğünü ve istediğini yapabilmesidir.''Yukarıda verilen tanım hangi insani değer için söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi Dünya’da nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan doğal faktörlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi yapay ses kaynağına örnektir? Aşağıdakilerden hangisi âşık edebiyatı ürünlerinin toplandığı defterlere verilen addır?  Cahiliye döneminde Hz. İbrahim’in dinine bağlı olan, Allah’ın birliğine inanan ve putperestliği reddeden kimselere ne ad verilir? Verilen harflerden hangisi tek başına hece oluşturabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi vardır?               Dünya ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi devlet Memurunun derece yükselmesi yapabilmesi için gerekli şartlarından birisi değildir? “Dünyada ve dünya milletleri arasında sükûn ve iyi geçim olmazsa bir millet kendisi için ne yaparsa yapsın huzurdan mahrumdur.”Atatürk’ün bu sözü, Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan aşağıdaki hangi temel esas ile ilişkilidir? Mehmet ve arkadaşları sinemaya gidecektir. Filmlerin başlama saatleri 10.10,12.10 ve 14.10 dur. Başlama saatleri bir örüntü oluşturduğuna göre bir sonraki filmin başlama saati kaçtır?