S:1

Her sabah 11 mekik, her akşam 5 şınav çeken Hakanın bu yılın herhangi bir ayı içerisinde çektiği şınav ve mekik sayısının toplamının gösterimi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Her sabah 11 mekik, her akşam 5 şınav çeken Hakanın bu yılın herhangi bir ayı içerisinde çektiği şınav ve mekik sayısının toplamının gösterimi aşağıdakilerden hangisi olamaz? sorunun cevabı "(30 X 11) + 5" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Aşağıda doğal, yapay ve işlenmiş maddelerle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir iş yeri sahibi, çalışanlarının performansını artırmak için onlara bir konuşma yapmayı düşünmektedir.İş yeri sahibinin bunun için aşağıdaki türlerden hangisini kullanması uygun olur? Aşağıdakilerden hangisi Batıdaki sanat akımlarından etkilenerek ortaya çıkan D Grubuna karşı toplumsal gerçekliliği savunan gruptur? Meslek seçimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Sabaha karşı Plevne civarından geçiyorduk. Plevne Ovasını görmek, arz üzerinde hakir bir mezarı bile kalmayan zavallı babamın ruhunu biraz teneffüs etmek istiyordum. Eyvah! Yüksek ve zengin ekinleri okşayan gece rüzgârı madde ve hakikat gibi insafsız- dedi ki: Babanın kanını emen bu toprak şimdi babanın cisim ve ruhundan yabancı açıklara sünbüle-i gıda hazırlıyor. Şimdi ufk-ı şarkî kızarıyor, kızarıyordu. Osmanlı bayrağı gibi al, kan gibi al olmuştu: Bir ruh-ı şehid için bu ufk-ı sabah ne güzel kefendi: Baba, seni bu ağustos ayının son seherinde Plevne ufkunun bu geniş, kanlı mendili içinde kokladım.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? İlk Müslümanlar, "Ensar" ve "Muhacir" adlarını, aşağıdakilerin hangisinden sonra almışlardır? İki deste bir düzineden kaç fazladır? Aşağıdaki yabancı sözcüklerden hangisinin Türkçe karşılığı yanlıştır? Cuma hutbesi, aşağıdaki söylev türlerinden hangisine örnektir? Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynaklarımızdan değildir? Yüzeyinde girinti ve çıkıntı olmayan maddeler pürüzsüz maddelerdir.Yukarıda verilen tanıma göre aşağıdaki maddelerden hangisi pürüzsüz maddedir? BİLGİ: Belirlenen bir konu hakkında veri toplayabilmek için uygun örnekleme yöneltilen soruya araştırma sorusu denir.Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma sorusu olabilir? I prefer trekking to jogging because it is more entertaining and - - - - for me. Mekke döneminde Hz. Peygamberin baş muhalifleri aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem söylenişten önce yapılıp bitirilmiştir? Camilerde, bayram ve cuma namazlarında imamın hutbe okuduğu merdivenli yüksekçe yere ne ad verilir? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre merkez ilçede görevli memurlar hakkında soruşturma izni vermeye yetkili olan aşağıdakilerden hangisidir? 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden biri değildir? Eğer yerde ve gökte Allahtan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu.... (Enbiyâ, 22) Bu ayette verilmek istenen ana mesaj nedir? 657 Sayılı Devlet Memurluğu ile ilgili hangi bilgi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir