Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
20: 2 + 3 + 5 . 12020 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
20: 2 + 3 + 5 . 12020 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "18" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  Çevresine ışık yayan cisimlerin genel adı hangisidir? Babamızın kız kardeşi bizim neyimiz olur? Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluşundan (1040) Malazgirt zaferine kadar (1071) geçen süre içerisinde Türkler, Anadolu’ya yaptıkları akınlarla Bizans’ın direnme gücünü büyük ölçüde kırdılar.Büyük Selçuklu Devleti’nin bu faaliyetlerinin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi sebep-sonuç cümlesi değildir? Bir gün Peygamberimiz ashabıyla birlikte otururken bir cenaze geçer. Peygamberimiz hemen ayağa kalkar. Çevresindekiler, geçen cenazenin bir Yahudi cenazesi olduğunu söylerler. Peygamberimiz: “ Olsun, o da bir insan değil mi? ” diyerek cevap verir.Bu olay peygamberimizin en çok hangi yönünü gösterir? Cümleler sırasıyla okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.(I) Football is the most famous sport in the world. (II) There are hundreds of football teams and millions of fans of them. (III) Barcelona is an important team in Spain. (IV) Every season football clubs want to be champion and spend millions of dollars to reach their goals. (V) Football has become a huge financial industry in the world. Dilden dile nesilden nesile aktarılır. Ortak acıları, sevgileri, düşünceleri anlatır. Yukarıda özellikleri verilen kültürel öğe aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki aydınlatma araçlarından hangisinin kullanım zamanı diğerlerinden daha öncedir? Allah’ın varlığı ve birliğini deliller ile ortaya koyan ve bu alanda araştırma yapan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?  Peygamberimiz  Hz. Muhammed (sav) ……… yılında……………….’de vefat etmiştir. How - - - - money have you got?