Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
12 + 6 - 5 . 2 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
12 + 6 - 5 . 2 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "8" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

1. Bu yüzden bütün kuşlar bu ağaca konuyor.2.  Sadece bir ağaç kaldı.3.  Onu da keserlerse, sokağımıza kuşlar uğramaz olur.4.  Sokağımızdaki ağaçları kestiler.Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olmalıdır? Aşağıda altı çizili kelimelerin hangisi isim köktür? Aşağıdakilerden hangisinin eş anlamlısı yoktur? Bazı insanların özel ihtiyaçları nedeniyle farklı haklara sahip olmaları gerekir. Örneğin fiziksel engeli nedeniyle okula giriş çıkışta sorun yaşayan öğrenci için merdiven yanında rampa yapılması. Bu duruma ne ad verilir? Suyun bulunmadığı, temiz olmadığı veya kullanılmasının insan sağlığı açısından teh- like oluşturduğu durumlarda toprakla alınan abdesti ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? İslam tarihinde ilk ok atma şerefi kime aittir? Aşağıdakilerden hangisi çoğul değildir?  “ 3, 5, 0, 1 “  rakamları birer kez kullanılarak oluşturulabilecek en büyük tek sayı kaçtır? “ O Hindistan’da hayvanat bahçesi gezmiş, birçok arslan görmüş.” Cümlesindeki altı çizili kelimelerin, kipi, zamanı ve kişisi aşağıdakilerden hangisidir?   “Babam anneme bu yemek çok tuzlu olmuş, dedi” Cümlesinde hangi duyu organımızdan bahsedilmektedir?  I. Çocuk hüngür hüngür ağlıyordu.II. Sinemadan sonra durakta buluşalım.    III. Sınavı kazanmak için çok çalışıyorum.IV. Çocuk, pencereden dışarı çıkmış.Yukarıdaki cümlelerde bulunan, fiillerin özelliklerini belirten zarfların doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır?