Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
12 + (5 . 6 + 3) + 70 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
12 + (5 . 6 + 3) + 70 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "46" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

İnsanlar başaklara benzer, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler.Bu cümleye aşağıdakilerden hangisi anlamca en yakındır?  ”Alış veriş merkezinde ……………… gördün?” cümlesindeki boşluğa aşağıdaki soru adıllarından hangisi getirilmesi uygun olur? I.Deniz kaplumbağası yavrularına yönlerini kaybettirir.II. Göçmen kuşları yanıltır.III. Gök cisimlerini gözlemlemeyi engeller.Yukarıda verilenlerden hangileri, ışık kirliliğinin zararlı etkilerindendir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?   Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesi ve yöntemleri ilk kez nerede belirtilmiştir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük özel addır?  Avrupaʼda eskiden yüksek kültürlü aile çevrelerinde gençler, kendi aralarında tiyatro eserleri sahnelermiş. Hatta oynadıkları piyesleri kendileri yazarmış. Büyük Alman şairi ve tiyatro yazarı Goethe de gençlik yıllarında kendisinin oynadığı bu “ev içi tiyatroları” ile ilgili bizi bilgilendirir. Bu arada eskiden bizde de paşa çocuklarının konaklarda Karagöz oyunu oynattıklarından bahsedilir. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kaç çeşit med vardır? Adları nelerdir? A: Let’s go to the cinema.B: - - - - . I like watching movies. Bulgaristan’ ın sınırlarının ilk defa Ege denizine çıkması ne ile gerçekleşmiştir? Aşağıdakilerden hangisi, ilk Türk-İslam devletlerinde yetişen ünlü bilginlerden biri değildir?  Dün gece ne kadar güzeldi âlem,Göklerin şanlı bir mehtâbı vardı,Sevdânın topraktan taştığı bu demGünâh-ı aşkın da sevâbı vardı.Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?