S:1

4 ∶ 4 . 4 + 4 . 4 − 4 işleminin sonucu kaçtır?

4 ∶ 4 . 4 + 4 . 4 − 4 işleminin sonucu kaçtır? sorunun cevabı "16" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkların çözümünde kullanılacak etkili bir yöntem değildir? Aşağıdakilerden hangisi farz namazlardan değildir? Hz. Muhammed (sav.) Taif yolculuğu dönüşünde Mekkeye kimin himayesinde girmiştir? Barış parktaki güllere baktı.Eğilip bir tanesini kokladı.O sırada annesi ona seslendiğini duydu. Bu anlatıma göre Barış sırasıyla hangi duyu organlarını kullanmıştır? I. Dergi çıkarmama destek olmuyor, üstelik acımasızca eleştiriyor.II. Çocukların istekleri hiç bitmez, sürekli yeni oyuncaklar ister.III.Gazete manşetlerinden üzüntü duyduğunu, bizden sorumluların cezalandırılmasını istedi.IV.Genç şair, eleştirmenlerin övgülerine maruz kalınca duygulandı.Numaralanmış cümlelerde aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur? Burcu bahçesinde gördüğü bir kediye bir kap süt içirmiştir. Ardından bahçesindeki çiçekleri sulamıştır. Sonrasında bunları yapmayı çok sevdiğini söyleyerek her gün bahçedeki kediye süt vermeye ve çiçekleri sulamaya devam etmiştir. Aradan birkaç ay geçtiğinde Burcu bahçesindeki çiçeklerin çok canlı olduğunu ve bahçesindeki kedinin de çok sağlıklı olduğunu gözlemlemiştir.Burcunun bahçesi, önünü çok büyük binalar kapattığından ışık alamasaydı aşağıdakilerden hangisi gerçekleşirdi? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı eylemin tekrarı söz konusu değildir? Hz. Muhammed, bir çocuğun hurma ağaçlarını taşladığını görmüş, çocuğu çağırarak Niçin taş atıyorsun? diye sormuştur. Çocuğun Hurma toplamak için, canım çok hurma yemek istedi. cevabı üzerine de Yavrum, sakın taş atarakhurmaları düşürme, sadece yere düşenleri al ve ye. demiştir.Burada çocuğun onaylanmayan davranışına karşı aşağıdaki tutumlardan hangisi söz konusu değildir? Aşağıdaki isimlerden hangisi Hz. Peygamberin kızlarından biri değildir? Hz Peygamberin "Allah, Cahiliye devrindeki o günlerin yerine size daha hayırlısını verdi."dediği gün aşağıdakilerden hangisidir? Pota, lig, hakem .............. terimleridir. cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Çevre kirlenmesinin önlenmesi için bütün dünyada faaliyet gösteren uluslararası sivil toplum örgütü aşağıdakilerden hangisidir? Kuvvet ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? He was in Antalya last month, ....................A) was he?B) wasnt he?C) isnt he?D) is he? Elektromanyetik ışımalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A: I will visit Italy next year.B: - - - - ? Bir bölgenin izohips haritasında bir akarsu izohipslerin seyrek geçtiği bölgeden, izohipslerin sık geçtiği bir bölgeye doğru akış göstermektedir.Bu bilgiye bakıldığında bu akarsu için aşağıdakiler- den hangisi kesin olarak söylenebilir. Hastalıklardan korunmak için, aşağıdakilerden hangisini daha fazla tüketmeliyiz? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin aldığı ekte ses değişimi olmuştur? Adnan, İrem ve Sevimin de aralarında bulunduğu 30 kişilik bir sınıfa matematik testi uygulanmış ve test sonuçlarına göre standart sapma 0 (sıfır) olarak hesaplanmıştır. Buna göre;I. Testin başarısı düşüktür.II. İrem ve Sevim aynı puanı almıştır.III. Adnanın puanı aritmetik ortalamaya eşittir.ifadelerinden hangisi/hangileri kesinlikle doğrudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir