Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
5 . 40 : 8 - 52işleminin sonucu kaçtır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
5 . 40 : 8 - 52işleminin sonucu kaçtır? sorunun cevabı "0" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Hangisi İslam dininde temizliğin emredilme nedenleri arasında değildir? Bir dolma kalem 14 TL’dir. 2 düzine dolma kalem kaç TL eder? Pazartesi günü İstiklal Marşı töreni söylenirken okula ulaşan Rüstem hangi davranışı yaparsa doğru yapmış olur? Peygamberimizin “Onlar yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz” buyurduğu kişiler kimlerdir? 100 derecede  kaynamakta olan bir su , soğumaya bırakıldığında dakikada 2 derecede soğumaktadır. Buna göre suyun sıcaklığı 78 dereceye gelene kadar kaç dakika geçer? Aşağıda verilenlerden hangisinin krokisini çizemeyiz? I.Düzgün olmayan katı maddelerin hacmini ölçmede sıvılardan yararlanılır.    II. Gazların kütlesi sıvıların kütlesi gibi bir kap içerisinde ölçülür.    III. Taneli yapıya sahip katıların hacmi sıvılar gibi bir kap içerisinde ölçülür.Yukarıdaki ifadelerden hangileri  doğrudur ?   Bir marketten 5 litrelik 4 şişe, 1 litrelik 6 şişe ve 250 mililitrelik 8 şişe su alanbir kişi toplam kaç litre su almıştır? -  -  -  -  he  had  a  terrible  toothache, he went to the  dentist. Allah'ın göndermiş olduğu son ilahi kitap hangisidir? “Fil, ormanda ne var ne yok ………….” Cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında, harcama yetkisi ve yetkilisi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?