Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
(101 – 2 · 3) · (52 – 23) + 30 – 60 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
(101 – 2 · 3) · (52 – 23) + 30 – 60 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "97" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşagıdakilerden hangisi ilk türk beyliklerinden değildir? Aşağıdaki meslek çalışanlarının kulak sağlığı daha olumsuz etkilenmiş olabilir? Aşağıdaki saray görevlilerinden hangisi, saray muhafızlarının başıdır?  Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kaynaştırma harfi yoktur? Bir satıcı tanesi 15 liradan dan aldığı 42 adet oyuncak arabanın her birine 5 lira  ekleyerek satıyor. Satış sonunda satıcının eline geçecek para kaç  lira olur? Bazı kaynak sularının sıcaklığı, içerdiği mineral ve kimyasal maddeler yönünden zengin olması gibi özellikleri sağlık turizminin gelişmesinde etkili olmaktadır.Buna göre ülkemizde aşağıdaki yerlerden hangisinde sağlık turizminin geliştiği söylenebilir? Ali, güzel resim yapıyor ve bilgisayarı çok iyi kullanıyor. Ali için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Müslümanlardan bir kısmının yerine getirmesiyle diğer Müslümanların da sorumluluğunun kalktığı ibadetlere - - - - denir.Tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? “Bilgiye ulaşılmasını, bilginin depolanmasını, saklanmasını ve kullanılmasını sağlayan; iletişim ve bilgisayar uygulamalarını kapsayan tüm teknolojilerdir.” Yukarıda aşağıdaki maddelerden hangisini açıklamaya çalışılmıştır? I-Bakır             Saf maddeII-Limonata           KarışımIII-Cacık             Saf maddeIV-Kolonya           Saf maddeV-Çorba             KarışımYukarıda verilen maddelerden hangisi ya da hangileri yanlış eşleştirilmiştir? Hz. Muhammed (sav.);• Kızlarını evlendirme konusunda ailesi ile birlikte karar vermiştir.• İlk vahiy geldiğinde önce eşi Hz. Hatice’nin fikrini almıştır.• Bedir Harbi’nde uygulanacak taktik hususunda arkadaşlarının görüşlerini almıştır.Bu bilgilerde Hz. Muhammed (sav.)’in hangi özelliği vurgulanmıştır?  Türkiye kaç tane coğrafi bölgeye ayrılmıştır?