Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
6 + 5x3 – 10 =? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
6 + 5x3 – 10 =? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "20" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Dünya, evren, Samanyolu Galaksisi, uzay kavramlarını büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdaki seçenekleden hangisinde doğru verilmiştir?Evren- Uzak- Samanyolu - Galaksisi- Dünya İtilaf Devletleri İstanbul’u 16 Mart 1920’de resmen işgal etmiş, Meclisimebusan’ ı dağıtmış ve herkesin saltanat makamı olan İstanbul Hükümeti’nin emirlerine uymasını bildirmiştir.Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.” (Necm suresi, 39. ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayetin verdiği mesaja uygun düşmemektedir? İlk Türk devletleri, zaman zaman yurtlarından ayrılmak yani göç etmek zorunda kalmışlardır. Uygurlar döneminde yazılan Göç Destanı bunu anlatmaktadır. Göç olayından sonra Türklerin yeniden bir güç hâline gelmesini anlatan Uygurlara ait bir destan daha bulunmaktadır. Buna göre Uygurların yeniden bir güç hâline gelmesini anlatan destan aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi felsefe ve dinin ortak yönüdür? Aşağıdakilerden hangisi tek sayıdır ? • Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet, engellilik ve din ayrımı gözetilmeksizin herkese açıktır.•  Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda yukarıda açıklaması yapılan temel ilke hangisidir? "1868" sayısı en yakın onluğa yuvarlanınca yeni sayı kaç olur? “çevre kirliliğine sebep olan en büyük etken ……………..dır.”  diyen Ümit’in cümlesini nasıl tamamlamamız gerekir?  Aşağıdakilerden hangisi çevremizi korumak için bireysel olarak alabileceğimiz önlemlerden değildir? Aşağıdakilerden hangisi e-postanın sağladığı kolaylıklardan değildir?  Aşağıdakilerden hangisi "grup" için söylenemez?