Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıda verilen cümlelerden hangisi kurallı değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıda verilen cümlelerden hangisi kurallı değildir? sorunun cevabı "Gitmem bir daha o köye." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

I. problemi belirlemekII. uygulama sonucu başarılı olmadıysa tekrar araştırmakIII. doğru düşünceyi uygulamakIV.düşüncelerin doğru olup olmadığını anlamak için araştırma yapmak V. problemi çözmeye yönelik fikirler üretmek Yukarıda, buluş yapma sırasında izlenecek aşamalar verilmiştir. Bu aşamalar, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? • Eşrefü’l ulûm• Dinî ilimlerin başı• Şer’î hükümlerin esasıBu tabirleri kelam ilminin önemini anlatmak için kullanan âlim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisi hem harf,  hem hece, hem kelimedir? “59a” bir çift sayı ise “a” yerine aşağıdakilerden hangisi gelemez? Kâbe aşağı­daki Peygamberlerden hangileri tarafından yeniden inşa edilmiştir?  “Doğru” sözcüğü hangi cümlede “yanlışsız, eksiksiz” anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’ki’’ yanlış yazılmış?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişileştirme yapılmıştır? Home tuşunun görevi nedir? Ey İsrailoğulları! Doğrusu ben, benden önce gelmiş olan Tevrat'ı doğrulayan, benden sonra gelecek ve adı Ahmet olacak bir peygamberi müjdeleyen, Allah'ın size gönderilmiş bir peygamberiyim diyen peygamber hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi İznik Konsili’nde kabul edilen İncillerden biri değildir? Meşhur kelimesinin eş anlamlısı nedir?