Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
"Ödevini yaptı" cümlesinin olumsuz hali aşağdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
"Ödevini yaptı" cümlesinin olumsuz hali aşağdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Ödevini yapmadı." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi doğal seslere örnektir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi daha fazla sözcükten oluşmuştur? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde sert sessizlerin yumuşaması olmuştur?   T.C. Anayasası’na göre özel durumlar hariç olmak üzere yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç kaç saat içinde hâkim önüne çıkarılır? Yaprak dökümünde uyup rüzgâra, Yorgun dallarını sallama söğüt!Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi tramvay kullanan kişiye denir? Facebook’ta    sık    sık    kullanılan    .gif    uzantılı   dosyalara   …………. dosyası denir.Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memurluğundan çekilme isteyen memurlardan devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Bu zorunluluğa uymayanların yeniden atanmaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? “ Ayşe şöyle cevap verdi” cümlesinin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi konmalıdır? “Vatanımız, Türk milletinin eski ve yüksek tarihi ve topraklarının derinliklerinde varlıklarını koruyan eserleri ile yaşadığı bugünkü siyasi sınırlarımız içindeki yurttur. Vatan hiçbir kayıt ve şart altında ayrılık kabul etmez bir kütledir.”Mustafa Kemal bu ifadesi ile aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır? Aşağıdakilerden hangisi yeterli ve dengeli beslenmek için yapılmaz? Balıkesir, Bursa ve Bilecik mermer yataklarının bulunduğu illerimizdendir. Bu durum bu illerin arazilerinin jeolojik geçmişiyle ilgili aşa-ğıdakilerden hangisine kanıt oluşturur?