Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıda veirlen cümelelerden hangisi olumlu cümledir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıda veirlen cümelelerden hangisi olumlu cümledir? sorunun cevabı "Altı gündür evdeyim." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Ortamın değişmediği bir yerde, periyodik bir dalga kaynağı 0,6 saniyede 12 tam dalga oluşturuyor.Dalganın dalgaboyu 5 cm olduğuna göre, dalganın hızı kaç m/s’dir? Anlatım, sözlü ve yazılı olmak üzere iki türlüdür.Buna göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir anlatım türüyle oluşur? Aşağıdakilerden hangisi iskelet için söylenemez? Anadolu kilimlerinde renkler, oldum olası, çeşitli bitki kökleri, yaprakları ya da tohumları kaynatılarak elde edilir. Kırmızı renk, kızılçam kabuğundan; sarı, safran ve sütleğenden; kahverengi mazı, meşe ve ceviz yaprağından; yeşil, naneden; siyah ise sumaktan çıkarılır. Bu bitkiler, eskiden köy ve kasabaların yanı başında, ʽʽboyalık’’ denen bir yerde yetiştirilir, boyaların tümü buradaki bitkilerden yapılırdı.Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? İngiltere’nin bölgeden çekilmesiyle Pakistan ve Hindistan arasında savaşa neden olan, günümüze kadar çözümlenemeyen sorun aşağıdakilerden hangisidir? Kemal 950 gram çekirdek, 450 gram leblebi, bir miktar da ceviz aldı. Aldıklarının hepsi 2 kilogram olduğuna göre ne kadar ceviz aldı? Aşağıdakilerden hangisi Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üye devletlerden biridir? butonun görevi nedir?   Nesrin ile Zehra’nın ağırlıkları toplamı 66 kg’dır. Nesrin 32 kg olduğuna göre Zehra kaç kilogramdır? Bir bankaya dolar olarak yatırılan paraya % 10, Türk Lirası olarak yatırılan paraya % 75/2 yıllık faiz veriliyor. 1 doların 2 lira olduğu dönemde bir kişi parasını bir yıl için dolar olarak faize yatırıyor.Bu kişi bir yıl sonra parasını faizi ile birlikte çektiğinde zararlı çıkmaması için doların bir yıl sonraki değeri en az kaç lira olmalıdır? İngiltereRusya AlmanyaFransa​Osmanlı DevletiYukarıdakilerden kaç tanesi İtilaf Devletidir? Kurum içi ve kurum dışı görüş, bilgi ve belge talep yazıları günlü yazılır. İlgili mevzuatındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, idareler belge taleplerini en geç kaç gün içinde yerine getirir?