Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıda verşne sözcük öbeklerinden hangisi cümledir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıda verşne sözcük öbeklerinden hangisi cümledir? sorunun cevabı "Aşağı atladı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Okuma her şeyden önce bir alışkanlıktır. Bu alışkanlığı kazanmamış bir çocuğun kitap okumasını istemek, onu zorlamak olur. Bu bakımdan daha okul öncesi dönem- de çocuğa okuma alışkanlığı kazandırmak için okumaya belli saatler ayrılmalıdır. Mesela çocuklar yatağa girdikten sonra onlara kitap okumak, çocukların bu alışkanlığı edinmelerini sağlayacak bir etkinlik olabilir. Okula başladıktan sonra da bu sesli okumalara devam etmek, çocukların okuma alışkanlığını besler, geliştirir.Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı vardır? Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel yargı bildirir? Ahmet RasimNurullah AtaçSuut Kemal YetkinMelih Cevdet AndayBu sanatçılarla aşağıdaki eserler eşleştirildiğinde hangi eser dışta kalır? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü isimdir?     Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisiolabilir? İzmir İktisat Kongresi’nin kapanışında konuşan Kâzım Karabekir Paşa, ülkenin içinde bulun- duğu ekonomik durumu şu çarpıcı sözlerle özetlemiştir:“... Doğduğu günden itibaren çocuklarımızın boğazına yabancı sütü dökersek, yabancı bez ve pamuklarına sarıp yine yabancı beşiğine yatırırsak, ayağındaki patiğinden, başındaki mavi nazar boncuğuna ve elindeki teneke parçasına kadar yabancı malından yaparsak, Avrupa’da çakılmış dört tahtadan ibaret olan sandalyeler en ücra yerlere kadar girerse ve üstüne bir de kulaklarına, benim oğlum paşa olacak, gibi ninniler söyleyerek uyutucu telkinler yaparsak, büyüdükten sonra doğaldır ki üzerinde ve çevresinde, artarak yabancı mallar bulunacak ve paralarımız akıp gidecektir…”Buna göre Kâzım Karabekir Paşa’nın sa- vunduğu düşünce aşağıdakilerden hangisi olamaz? Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?  “Dergideki sekiz problemi çözdüm." cümlesinde ön ad (sıfat) olan kelime hangisidir? Kuru” kelimesinin karşıt (zıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?  Bir haftada 5 gün okula gidiyoruz. 8 haftada kaç gün okula gideriz? Aşağıdakilerden hangisi Bilişim Teknolojilerinin kullanıldığı alanlar arasında yer alır?I. UlaşımII. GüvenlikIII. Sağlık        IV. Bankacılık  Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti konmaz?