Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
35 + ... = 58işlemininde verilmeyen toplanan hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
35 + ... = 58işlemininde verilmeyen toplanan hangisidir? sorunun cevabı "23" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki ülkelerden hangisi, insan hakları ve demokratik hayata ilişkin düzenlemeler yapıl- masından dolayı demokrasinin beşiği kabul edilir? İki ya da daha fazla saf maddenin bir araya gelmesiyle ……………………oluşur. .” Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? “Roma İmparatorluğu’nun parçalanmasıyla Avrupa’da feodalite (derebeylik) ortaya çıktı.” diyen bir öğrenci, Kavimler Göçü’nün hangi alandaki sonucundan söz etmektedir? If you had come with us, you - - - - a great time. Sertaç Öğretmen’e göre, öğrencisi Selin’in “ışık ve ses” konusunu öğrenebilmesi için ihtiyaç duyduğu zaman miktarı 6 saattir. Selin’e tespit ettiği bu süreyi verirse onun istenilen hedefe ulaşacağına inanmaktadır. Sertaç Öğretmen, Carroll’un Okulda Öğrenme Modeli’ndeki hangi ilkeyi göz önünde bulundurmuştur?  I. Sıvılaştırılmış petrol gazıdır.II. Bütan ve propan gazlarının karışımıdır.III. Yanıcı ve parlayıcı özelliğe sahiptir.LPG ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? “Elazığ’ın en önemli akarsuyu Fırat’tır. İlimiz Keban, Karakaya, Kral Kızı ve Özlüce gibi baraj gölleri ile çevrilidir. Hazar Gölü Elazığ’ın önemli göllerindendir.”      Yukarıdaki metinde kaç tane cümle vardır? Aşağıdakilerden hangisi sigaranın zararları arasında gösterilemez? RibozomEndoplazmik retikulumGolgiYukarıda verilen organeller için hangisi ortak bir özelliktir? Kurtuluş Savaşından sonra Atatürk döneminde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulmasına izin verilmiş ve tek partili yönetimden çok partili döneme geçiş denemesi yapılmıştır. Çok partili hayata geçiş denemesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?   Dünya’nın kendi etrafında yaptığı harekete   ………hareketi denir. Boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi gelmelidir? Emirhan’a annesi şöyle diyor: Tanesini 28 TL’ye aldığımız kahve takımını 42 TL’ye sattık. Bugün 13 takım sattığımıza göre kaç TL kar edilmiştir? Emirhan soruyu kısa yoldan çözmüş. Sizde kısa yoldan çözünüz.