Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
20 + A = 45 işlemininde verilmeyen toplanan kaçtır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
20 + A = 45 işlemininde verilmeyen toplanan kaçtır? sorunun cevabı "25" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Milli mücadeleye saygı duyarak Anadolu’dan çekilen ilk devlet hangidir? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde “ yüz ” kelimesi farklı anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adın yerine kullanılan birden fazla sözcük vardır? She ............ in Ankara at 7 o´clock last night. Mete Han Asya Hun devletinin başında iken, Çin’deki iç karışıklıklardan da yararlanarak yaptığı seferlerde Çin’i mağlup edip vergiye bağlamış, İpek Yolu’nun denetimini ele geçirmiştir.Bu bilgiden hareketle aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz? Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır? In my opinion, speaking with ............ is the best way of improving pronunciation.  Aşağıdaki verilen seçeneklerden hangisi malzeme değildir? Osmanlı Devleti'nde; Esnaflar arasındaki dayanışmayı sağlamakKaliteli mal ve hizmet üretilmesini sağlamakÇırak yetiştirilmesini sağlamakYoksul halka yardım etmekamacıyla Ahi Teşkilatı kurulduğuna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız?  Kur'an-ı Kerim’in kitap haline ne denir? Bilimsel sınıflandırmada türden aleme doğru gidildikçe,I. Tür sayısıII. Ortak gen sayısıIII. Canlı çeşitliliğiIV. Protein benzerliğiverilen özelliklerden hangilerinde artış gözlenir?  • Hücreye belirli bir şekil verir.• Canlı bir yapıya sahiptir.• Seçici geçirgen özelliktedir.Bazı özellikleri verilen hücredeki yapı aşağıdakilerden hangisidir?