Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Burun sağlığımız için hangisini yapmalıyız?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Burun sağlığımız için hangisini yapmalıyız? sorunun cevabı "Burun kıllarını koparmamalıyız." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Yüksek yapılı bitkilerde mayoz hücre bölünmesi ile üreme hücrelerinin üretildiği organ aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki madenlerden hangisi süs eşyası, takı yapımı ve dişçilikte kullanılır? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi memurların sınıflarından değildir?  Kur’an-ı Kerim’de her biri   _______   sayfadan oluşan  30   _________ bulunur. “Yukarıdaki cümlede bulunan boşluğa aşağıdakilerden hangisi geldiğinde anlamlı bir cümle olur? Osmanlı Devleti' nde anayasallaşma süreci ilk defa ne ile başlamıştır? Aşağıdakilerden hangisi klimatoloji biliminin cevapladığı sorulardan biridir? Aşağıdakilerden hangisi rüzgar enerjisinin avantajlarından biridir? I. Düşünceler, hiçbir kalıba bağlı kalınmadan serbestçe ortaya konur. II. Ele alınan konu üzerinde bir kamuoyu oluşturmak amaçlanır.III. Gazetelerin bazı sayfalarında, belli köşelerde, genelbir başlıkla, çoğunlukla da her gün yazılan kısa yazılardır. IV. Güncel konuları anlatan olay çevresinde gelişen kurmaca metinlerdir.V. Fıkralarda okuyucuyla sohbet ediliyormuş gibi bir anlatım dikkat çeker. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde  fıkra türüyle ilgili yanlışbir bilgi verilmiştir? Aynı sıcaklıktaki ortamlardan hangisinde ses dalgaları en hızlı yayılır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi bir çocuk hakkı değildir? My name is Sally White. I have got three children. They are all ill. Joe feels angry and unhappy. He can’t walk. He stays in his bed. Kate has a sore throat. She feels sick and she can’t swallow. Richard has the flu. He sneezes a lot and feels cold. He needs to drink hot drinks.Richard should - - - - .