Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Yediğimiz yemeğin tuzlu olup olmadığını hangi duyu organımızla anlarız?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Yediğimiz yemeğin tuzlu olup olmadığını hangi duyu organımızla anlarız? sorunun cevabı "Dil" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki oyunlardan hangisi geçmişte ve günümüzde oynanan çocuk oyunlarından biridir? Harun 10 ve Ayşe 13 yaşındadır. 460₺ yi yaşları ile doğru orantılı bir şekilde paylaşacaklarına göre küçük olan kaç para alır? I. Bir akarsuyun kollarıyla beraber sularını topladığı ve boşalttığı alana akarsu havzası denirII. Birbirine komşu iki akarsu havzasını birbirinden ayıran çizgiye su bölümü çizgisi denilmektedir.III. Akarsuların akış hızlarının artış gösterdiği yerlerde akarsuyun briktirme faaliyeti artış gösterir.Yukarıda akarsularla ilgili olarak verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “aylıktan kesme” disiplin cezasında memurunbrüt aylığından, aşağıdaki hangi oranlar arasında kesinti yapılır? Facebook,Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerini kullanırken dikkat etmemiz gereken aşağıdaki ifadelerden doğru olanı seçiniz? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre son kaç yıl içinde herhangi bir disiplin ce­zası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır? Vatandaşın kendisiyle ya da kamuyla ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında yetkili makamlara başvurma hakkına ne denilmektedir? Babam 15 ay taksitle  buzdolabı almıştır.Aylık taksiti 130 TL  olan bu buzdolabı için ,babam mağazaya toplam kaç TL ödeyecektir? Toplumsal yasalar Kur’an-ı Kerim’de “ - - - - “ kavramıy- la isimlendirilmektedir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kavram- lardan hangisi getirilmelidir? “ Hz. Muhammed annesi ……………… ölünce , dedesi …………………….….’ in yanında kalmıştır. Dedesi ölünce amcası ……………………’in   yanında evleninceye kadar kalmıştır.” cümlelerindeki       boş yerlere sırayla hangi isimler gelmelidir? Teyzem 42 yaşında. Annem ise teyzemden 3 yaş büyük.Teyzemin ve annemin yaşlarının toplamı kaçtır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yer değiştirme suretiyle başka yerdeki görev­lere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren en fazla kaç gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar?