S:1

Aşağıdakilerden hangisi duyu organlarımızdan biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi duyu organlarımızdan biri değildir? sorunun cevabı "Kalp" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Canlılar birinci derecede enerji verici olarak genellikle aşağıdakilerden hangisini kullanır? Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi halk şiirinin özelliklerinden değildir? Bir gün kucağına ulaşsam, Gözlerimden döksem sevinç yaşını, Sancağının gölgesinde dolaşsam, Öpsem toprağını, taşını.Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? İnsan aklı, olguları, varlıkları sınıflandırmadan yanadır. Olgular, olaylar, varlıklar, nesneler arasında genellikle benzerlik ilkesine dayalı olarak kurulan ilişkiler, bağ-lantılar, başka deyişle varolanı mantıkla anlaşılır kılma, dünyanın karmaşık yapısını yalına dönüştürmede çok işe yarar.E. Cassirerin bu görüşü aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir? Küçük keçi, beyaz kurdu görünce kısa kuyruğunu sallayarak oradan uzaklaştı. cümlesinde kaç tane varlığı niteleyen sözcük vardır? Aşağıdakilerden hangisi canlı varlıkların özelliklerinden değildir? Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Demokrasi ve demokratik bir yönetimin sağlanması için gerekli olan temel değerler aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel yargı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminde halkla ilişkiler ile olarak verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Gereksiz yere para ve zaman harcamak, savurganlık, tutumsuzluk anlamlarına gelen kavram hangisidir? TBMMnin AçılmasıSaltanatın KaldırılmasıKadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi Yukarıda verilen inkılaplar Atatürkün hangi ilkesi ile ilgilidir? 1- 1: 100 0002- 1: 800 0003- 1: 1500 0004- 1: 2000 000Bir bölgenin yukarıda verilen ölçeklerde dört farklı haritası hazırlanıyor.Haritanın hangisinde ayrıntılar daha net görülür? E. Erikson ergenlik dönemini kimlik bunalımını çözme dönemi olarak adlandırır ve psikososyal gelişimin önemli bir bölümü olarak değerlendirir. Kimlik çatış-masını çözerken ergen farklı kimlikleri deneyebilir, bunlar üzerinde yeni düzenlemeler yapabilir, onlardan vazgeçip başka kimlikler üzerinde durabilir. Kimliğin oluşumunda anne, baba, öğretmen ve akranların tutum ve davranışlarının birbiriyle tutarlı olması, kimlik bunalımının çözülmesini kolaylaştırır.Bu açıklamadan hareketle ergenlik dönemindeki bir kişinin cevap araması beklenen en kapsamlı soru aşağıdakilerden hangisidir? ..............................akarsular tarafından derin yarılmamış, çevresine göre alçakta olan geniş düzlüklerdirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Robert isnt at home. He has - - - - to school. Aşağıdakilerden hangisi gürültünün verdiği zararlardan biri değildir? İlk Türk devletleri olan Hun ve Göktürklerde mimari eserlere pek rastlanmazken Uygurların birçok kent kurup saray ve tapınaklar inşa etmeleri aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? I can draw and design building plans. Ryan: What is his profession?John: He is an - - - - Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir