Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
"33" sayısının onlar basamağındaki sayının, sayı değerini 2 artırırsak yeni sayı kaç olur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
"33" sayısının onlar basamağındaki sayının, sayı değerini 2 artırırsak yeni sayı kaç olur? sorunun cevabı "53" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Peygamberimiz Uhud savaşında kılıcını kime vermiştir? Kâbe’nin doğu tarafında bulunan Safa ve Merve tepeleri arasında, hızlı adımlarla yedi defa gidip gelmeye denir. Haccın vaciplerindendir.Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “göstermek” sözcüğü  diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır.   Aşağıdaki kelimelerden hangisi türemiş bir kelimedir? İslam dininde bir kimsenin Müslüman olabilmesinin ilk şartı nedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad ve sıfat tamlamaları bir arada kullanılmıştır? İslam’ın şartlarından biri de namaz kılmaktır. Müslümanların bir günde kaç vakit namaz kılması gerekir? I. Okul ve kurumları bitirenlere, bitirdikleri programın özelliğine göre diploma verilir.II. Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin diploma alabilmeleri için Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenen fark derslerini tamamlaması zorunludur.III.  İlköğretime dayalı dört yıllık zorunlu örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumları ile mesleki eğitim merkezlerinin tümünü kapsar.1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre ortaöğretimin kapsamıyla ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?  Sosa: What can a mechanic do?      Atiba: He can ……………………………….. . “ mi ” aşağıdaki cümlelerin hangisine soru anlamı katmıştır? Abdülhak Hamid resmiyle benim üzerimde eserlerinden daha büyük bir tesir yapmıştı. Öyle ki, yaşıma başıma, boyuma posuma bakmadan ben de onunki gibi bir resim çıkartmak hevesine düşmüştüm. O tarihte 16 yaşında ya var ya yoktum ve modelim olan haşmetli ihtiyarla ancak sekiz yıl sonra karşı karşıya gelecektim. Hatta bir grup hayranları arasında onunla birlikte resim çektirmek hevesine erecektim.Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnek olabilir? Her biri 0,3 litre su alan bardaklar, bir süra19. hideki su ile dolduruluyor. Sekizinci bardak tam dolmadığına göre, sürahideki su miktarı aşağıdakilerden hangisi olabilir?