S:1

45 sayısının onlar basamağındaki sayının basamak değeri, birler basamağındaki sayının basamak değerinden kaç fazladır?

45 sayısının onlar basamağındaki sayının basamak değeri, birler basamağındaki sayının basamak değerinden kaç fazladır? sorunun cevabı "35" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Kazazedenin dolaşımı değerlendirilirken;I. Bebeklerde kol atardamarından,II. Çocuk ve yetişkinlerde şah damarından nabız alınır.Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş, öğüt niteliğindeki sözlere ---- denir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Düğünün bittiği sırada düğün evinin kapısından girebildiler. Yolda başlarına gelenlerden dolayı geç kalmışlardı. Yine de gelin ve damadı tebrik etmeye yetişebildikleri için sevindiler.Bu parçadaki altı çizili söz grubu aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisiyle ilgili bilgi vermektedir? Hendek savaşında Medinenin etrafının hendek kazılmasını öneren sahabi aşağıdakilerden hangisidir? "Ayağını yorganına göre uzat." ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? Amy: Look! There is a funfair in town at the weekend. There are many fun rides; bumper cars, big wheel and carrousel.Bill:Thats great. We can have fun together. I love bumper cars very much. How much is one ride?Jane:Its one token and one token costs £2. Its cheap.I want to get on carrousel. I think It is more enjoyable than bumper cars.How much does a token cost? Aşağıdakilerden hangisinin sonuna soru işareti konmaz? O, sabahı aydınlatandır. O,geceyi dinlenmezamanı, Güneş ve Ayı(vakitlerin tayini için) birerhesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu, aziz olan (ve herşeyi) çok iyi bilen Allahın takdiridir.(Enam suresi, 96. ayet)Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi olay hikâyesinin özelliklerinden değildir? 3 saatin 4/6'sı kaç dakika eder? Aşağıdaki doğal afetlerden hangisi yer kabuğunun kırılma hareketi sonu­cu oluşur? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde yaşamış din adamlarından değildir? Yiğit : What do you think about LittleRed Riding Hood?Gökçe : ................, its an exciting story. Peygamber Efendimiz, Mekkedeki bu evde ashabı ile gizlice toplanırdı. Yanına gelenleri bu evde İslama davet ederdi. Onlara Kuran-ı Kerim okur, öğretir ve topluca namaz kıldırırdı. Yukarıda anlatılan yer aşağıdakilerden hangisidir? Dinimize göre doğru ve güzel olan davranışları yaparsak .................... kazanırız. Yanlış ve kötü davranışlarda ise ............ işlemiz oluruz.Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır? Aşağıdaki bileşik adlardan hangisine çoğul eki (-ler,-lar) getirildiğinde adın yapısında farklılaşma olur? Aşağıdaki ifadelerin hangisinde meslek ilkelerine aykırı bir davranış örneklenmiştir ? İnsanlar neden aşı olur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir